Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Kaynar Su Reaktör Modellemesinde Np ve Am Yakıt Çubukları için Bazı Nötronik Değerlerin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.15, ss.140-147, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)