Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neutronic Calculations for Certain Americium Mixed Fuels and Clads in a Boiling Water Reactor

FRONTIERS IN ENERGY RESEARCH, cilt.9, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Kaynar Su Reaktör Modellemesinde Np ve Am Yakıt Çubukları için Bazı Nötronik Değerlerin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.140-147, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)