Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yorumun “Mutlak Hakikat” Kabul Edilmesi ya da Mezhebin Dine Dönüştürülmesi

Uluslararası İslâm ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017, vol.1, pp.317-333

Kelâm İlmi nin Yeniden İnşasında Hadîs in Rolü

Kelâm İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 September 2004

Books & Book Chapters

İslam Mezhepleri Tarihi

Kitap Dünyası, İstanbul, 2017

Hadisin İtikatta Delil Oluşu

Beka Yayınları, İstanbul, 2016

Hayatı Kuşatan Yönleriyle Tevhid

Beka Yayınları, İstanbul, 2011

Malatî ve Kelâmî Görüşleri

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010

İslam İnanç Esasları

İşrak Yayınları, İstanbul, 2008

Metrics

Publication

16

Project

1

Thesis Advisory

12

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals