Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hekimlerin İlaç Firmalarıyla İlişkileri ve Etik

Sendrom , vol.17, no.1, pp.41-44, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Pandemisi ve Etik İlkeler İkilemi

20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 20 May 2021 Sustainable Development

Beslenme ve Etik

18.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 31 October 2019

Kırşehir Kaplıcaları

XI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kongresi, Kırşehir, Turkey, 18 - 21 July 2019, pp.53-54

Canlı Su ve Etik

Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 July 2019, pp.30

Kök hücre çalışmalarının tarihçesi

2. uluslararası türk tıp tarihi kongresi, Afyon, Turkey, 25 - 29 October 2018, pp.103

Halk Tedavilerinden Sülük Uygulaması

IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 13 June 2015, pp.40-41

Compulsory Financial Liability Insurance for Medical Malpractice Notification in Turkey

International Mediterranean Family Medicine Congress, Barcelona, Spain, 31 May - 03 June 2018, pp.82

Türkiye’de Klinik Araştırma Etik Kurullarının İşleyişi

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.1064

Hekim Hasta Olunca: Deontolojik Bakış ve Modern Zamanlar

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.46-47

Hekimlik Branş Seçimi ve Yararlılık

Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.43-44

Is it proper to start folic acid on all pregnant women?

Uluslararası Çevre ve Sağlık Kongresi (USCEK 2017), Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017, pp.247

Türkiye’de Sağlık Hizmeti Sunumunda Bilişimin Tarihçesi

XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.50

Kasık Fıtığı Cerrahi Anatomisinin Tarihsel Gelişimi

XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.91

Ethical and legal considerations about the age of consent to medical intervention in Turkey.

21. Triennial Meeting of the International Association of Forensic Sciences, Toronto, Canada, 21 - 25 August 2017

Yeni Keşfedilmiş Organ: Mezenteryum

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kongresi., Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.56-57

Türkiye’de 112 Acil Sağlık Hizmetinin Tarihi

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kongresi., Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.40-41

Yutma Güçlüğü Olan Çocuk: Nadir Bir Durum Akalazya

16. Uluslararası DAAHK, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.23

Perimenapozal Dönemde Beklenmeyen Gebelik

16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11 - 14 May 2017

Çocuk Hastada Nadir Bir Durum: Ewing Sarkom

16. Uluslararası DAAHK, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.24

Perimenopozal Dönemde Beklenmeyen Gebelik

16. Uluslararası DAAHK, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.36

Hekimlik ve Var Olma Çabası

16. Uluslararası DAAHK, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.26

Besin ve Etik

VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 12 April 2015, pp.30

Beyin Ölümü Tespiti ve Organ Nakli Sürecinde Yaşanan Etik Sorunlar İkilemler

Tıp, Etik, Din, Sosyoloji ve Hukuk Bağlamında Organ Nakli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyum, Malatya, Turkey, 09 May 2014, pp.108-111

Değişen Sağlık Sistemimizde Hastaların Davranışları ve Yaşanan Sorunlar

Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Katılımlı VII. Kongresi: “Değişen Dünyada Biyoetik, İstanbul, Turkey, 12 - 13 October 2012, pp.95-96

Ethical Dilemmas Faced During Dental Treatment of Handicapped Patients

9th International Cöngress on Dental Law and Ethics, Leuven, Belgium, 22 - 24 August 2012, pp.26

Legal and Ethical Issues in the Utilization of Health Care Services by The Elders

39th International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine 3rd National Congress of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine Professional Ethics, Antalya, Turkey, 20 - 23 September 2010, pp.86

Ethical Dilemmas in Privacy Confidentiality Issues in the Provision of Health Services

39th International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine 3rd National Congress of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine Professional Ethics, Antalya, Turkey, 20 - 23 September 2010, pp.80

Security Cameras and Privacy in Hospital

8th international dental ethics and law congress, Helsinki, Finland, 18 - 20 August 2010, pp.58

1980 2008 Yılları Arasında Etik Konusunda Türkiye Üniversitelerinde Yapılmış Tezler

II. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.749-755

Türkiye de Üreme Haklarıyla İlgili Etik Sorunlar

Türkiye Biyoetik Derneği V. Tıp Etiği Kongresi: Tıp Etiğinden Biyoetiğe, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2008, pp.303-305

Relations of Physicians and Pharmaceutical Companies in Medical Ethics Perspective

European Association of Centres of Medical Ethics 21st Annual Conference, Zürich, Switzerland, 13 - 15 September 2007, pp.43

Teledentistry and dental ethics

5th international congress on dental law and ethics, Omaha, United States Of America, 31 July - 03 August 2003, pp.14-15

The High Medical Council in Turkey and its Activities in Dentistry

5th international congress on dental law and ethics, Omaha, United States Of America, 31 July - 03 August 2003, pp.22

Advancement of a Local Research Ethics Committee in Turkey Marmara University Faculty of Medicine Research Ethics Committee

XVIth European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, Qawra, Malta, 21 - 24 August 2002, pp.38-39

Ölenin Vasiyeti Olmadan Cesedi Eğitim Amaçlı Kullanılabilir mi

Marmara Medical Student Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 17 May 2002, pp.104

Çocuklarda Aydınlatılmış Onam

II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Nevşehir, Turkey, 18 - 20 October 2001, pp.483-491

Books & Book Chapters

Olgu 8

in: Olgu Dosyaları Aile Hekimliği, Ak M., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.93-101, 2013

Etik Açıdan Fonksiyonel Besinler

in: Fonksiyonel Besinler, Baysoy G., Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.17-22, 2013

Metrics

Publication

114

Citation (WoS)

41

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

35

H-Index (Scopus)

4

Project

2
UN Sustainable Development Goals