Prof.Dr.

MEHMET DÖNMEZ


Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Eğitim Bilgileri

1996 - 2003

1996 - 2003

Doktora

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

1994 - 1996

1994 - 1996

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ , Sosyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

Sosyal Bütünleşme Açısından Alevilik (Malatya Uygulaması)

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı

1996

1996

Yüksek Lisans

Erol Güngör'de Kültür, Aydın ve Milliyetçilik

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Uygulamalı Sosyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İnönü Üniversitesi, Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Anabilim Dalı

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2013 - 2018

2013 - 2018

Doç.Dr.

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2003 - 2009

2003 - 2009

Araştırma Görevlisi Dr.

İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

1994 - 2003

1994 - 2003

Araştırma Görevlisi

İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Enstitü Müdürü

İnönü Üniversitesi, Alevilik Araştırmaları Enstitüsü

2015 - 2018

2015 - 2018

Merkez Müdürü

İnönü Üniversitesi, Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Seminer

Lisans

Lisans

Köy Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Eğitim Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi I

Lisans

Lisans

Din Sosyolojisi

Doktora

Doktora

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Sosyal Değişim Sürecinde Malatya Aleviliği

DÖNMEZ M.

G.GÜNDOĞAR(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Hacı Bektaş Velî'nin Fert ve Toplum Anlayışı

Dönmez M.

F.KURTOĞLU(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Geleneksel Alevilikte Muharrem Ayının Anlamı ve Önemi

Dönmez M.

S.SAKAOĞLU(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Tunceli Yöresi Aleviliğinde Ocaklar

DÖNMEZ M.

B.Deniz(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Aleviliğin İbadet Biçimi Olan Semâhların Taşıdıkları İçsel Anlamlara Genel Bir Bakış

Dönmez M.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi (International Journal Of Euroasian Researces), cilt.7, ss.220-233, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Alevilikte Musahiplik Erkânı ve Bu Erkânın Uygulamasındaki Yaş İle İlgili Genel Değerlendirmeler

DÖNMEZ M. , BALCI S.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), cilt.7, ss.255-263, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Alevilikte Cem İbadetine Yüklenen Anlamlar ve Cem İbadetinin Manevi Makamları

DÖNMEZ M.

Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), cilt.2, ss.1-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Alevilikte Model Bir Şahsiyet Olarak Mürşid-i Kâmil Hüseyin Doğan Dede’nin Fert ve Toplum Anlayışı

DÖNMEZ M.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi (İnternational Journal of Euroasian Researches), cilt.6, ss.586-600, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sosyal Bütünleşme Bağlamında Alevilik-Bektaşilikte İkrar

DÖNMEZ M. , BALCI S.

Sosyal Bilimler Dergisi (The Journal of Social Sciences) - SOBİDER, ss.149-160, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Alevilik-Bektaşilikte Dâr

DÖNMEZ M.

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, ss.183-198, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2011

2011

Hatay Yöresi Aleviliğinde Kadın

DÖNMEZ M.

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, ss.265-278, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Türkiye’de Alevilik ve İlmi Camiada Alevilik-Bektaşilik Algısı

DÖNMEZ M.

Hacı Bektaş Veli ve Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Akademik Çalıştayı, Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.88-95

2017

2017

Romanya Babadağ Türklerinde Din Algısı

DÖNMEZ M.

1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.664-665

2017

2017

BULGARİSTAN TÜRKLERİNDE İSLAM ALGISI DULOVO ÖRNEKLEMİ

DÖNMEZ M.

İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 08 Mayıs 2017 - 10 Ocak 2018, ss.84

2012

2012

Anadolu ve Balkanların Türkleşmesinde Sarı Saltuk’un Önemi

DÖNMEZ M.

I.Uluslararası Sarı Saltuk Buluşması, Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Yolu Sempozyumu, Romanya, 9 - 11 Kasım 2012, ss.67-79

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Hacı Bektaş Veli’nin Makalat Eserinin Fert ve Toplum Açısından İzahı

DÖNMEZ M.

Anadolu’da Bir Kurucu Akıl: Hacı Bektaş Veli, Bülent Kara, Editör, İncir Yayıncılık, Kayseri, ss.39-60, 2017

2017

2017

Türkiye’de Alevilik ve İlmi Camiada Alevilik-Bektaşilik Algısı

DÖNMEZ M.

Hacı Bektaş Veli ve Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Akademik Çalıştayı, Dr. Hulusi YILMAZ, Dr. Tuğrul BALABAN ve Öğr. Gör. Hamidreza SOHRABIABAD, Editör, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları, Nevşehir, ss.88-95, 2017

2017

2017

Bulgarsitan Aleviliğinde Kadın Erenler

DÖNMEZ M.

Avrasya Alevilik Araştırmaları Bulgaristan, Mehmet DÖNMEZ, Editör, Soncağ Yayıncılık, Ankara, ss.1-16, 2017

2017

2017

Timur’un Ehl-i Beyt Sevgisinin Temelleri

DÖNMEZ M.

Avrasya Alevilik Araştırmaları Bulgaristan, Mehmet DÖNMEZ, Editör, Sonçağ Yayıncılık, Ankara, ss.179-200, 2017

2016

2016

Sosyal Bütünleşme Süreçinde Malatya Aleviliği

DÖNMEZ M.

Sonçağ Yayıncılık, Ankara, 2016

2016

2016

Sosyal Bütünleşme Açısından Kerbela Olayı

DÖNMEZ M.

Avrasya Alevilik Araştırmaları - 1, Mehmet Dönmez, Editör, Sonçağ Yayıncılık, Ankara, ss.87-98, 2016

2016

2016

Alevilik-Bektaşilikte Nevruzun Önemi

DÖNMEZ M.

Avrasya Alevilik Araştırmaları - 1, Mehmet Dönmez, Editör, Sonçağ Yayıncılık, Ankara, ss.71-86, 2016

2011

2011

Hatay Aleviliğinde Kadın

DÖNMEZ M.

Sosyoloji Konferansları, Veysel Bozkurt, Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.265-278, 2011

2004

2004

Alevilik ve Tasavvuf

DÖNMEZ M.

ALEVİLİK, Engin, İsmail ve Engin, Havva , Editör, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.53-67, 2004

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

CEM Vakfı Yüksek Öğretim Komisyonu

Bilim Kurulu Başkanı

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2018

Aralık 2018

Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD)

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD)

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (İNİJOSS)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Mart 2010

Mart 2010

Hatay Aleviliğinde İnanç Önderlerinin İbadeti İdrak Ediş Tarzları

Akademik Yayın Teşvik ÖdülüJüri Üyelikleri

Ağustos-2020

Ağustos 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Şubat-2020

Şubat 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Fırat Üniversitesi Doçent Adayı Belirleme Jüri Üyeliği

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Doktora)

Yenisey Yazıtları Grameri - İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Ekim-2019

Ekim 2019

Doçentlik Sınavı

Üniversiteler Arası Kurul Doçent Adayı Belirleme Jüri Üyeliği - Bursa Uludağ Üniversitesi Doçent Adayı Belirleme Jürisi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Sivil Toplum Bağlamında Alevilerin Yönetime Katılımı: Antalya Örneği - Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Türklerde Dayanışma Kültürü ve Toplumsal Empati - İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Doktora)

Hacı Bektaş-ı Veli'nin Eserlerinde Söz Varlığı - İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Doçentlik Sınavı

Üniversiteler Arası Kurul Doçent Adayı Belirleme Jüri Üyeliği - Koç Üniversitesi (İstanbul) Doçent Adayı Belirleme Jürisi

Şubat-2019

Şubat 2019

Doçentlik Sınavı

Üniversiteler Arası Kurul Doçent Adayı Belirleme Jüri Üyeliği - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Doçent Adayı Belirleme Jürisi