Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Right Coronary Sinus

ANNALS OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.18, no.6, pp.548-550, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Intravascular Branul Fracture Intravaskuler Branul Frakturu

Journal of Turgut Ozal Medical Center, vol.23, no.1, pp.123-125, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

intravasküler branül fraktürü

J turgut ozal med cent, vol.8, no.1, pp.123-125, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

abdominal aort anevrizmalarında cerrahi tedavi

J Cardiol-special topics, vol.9, no.1, pp.25-31, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Koroner arter cerrahisinde tek kros klemp tekniğinin erken dönem sonuçlara etkisi

Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, vol.18, no.2, pp.112-117, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Ateroskleroz un tahmini için bir yapay sinir ağı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.58, pp.159-162, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effects of fondaparinux against doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats

28nd International Student Congress of (bio)Medical Sciences (ISCOMS), June 8-10, 2021, Groningen, The Netherlands., Groningen, Netherlands, 8 - 10 June 2021

Travma Sonrası Gelişen Arteriovenöz Fistül

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2019

Diyaliz Kateterinin Damar Dışı Yerleşimi

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2019

May-Thurner sendromu: Olgu sunumu

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derne¤i 15. Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2018

proximal aortic surgery: 14 years experience

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 5 - 08 April 2018

surgical repair of type A aortic dissection: Single center experience

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 5 - 08 April 2018

proksimal aortic surgery: 14 years experience

14th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, 5 - 08 April 2018

giant left atrial thrombus with mitral prosthetic valve thrombosis

14th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, 5 - 08 April 2018

Ateşli silah yaralanması sonrası geç dönem kritik bacakiskemisi yönetimi

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 9 - 12 November 2017

Cardiac angiosarcoma on the right atrium destroying the right coronary artery

12 International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 10 - 13 March 2016

A brachiobrachial saphenous vein bypass graft aneurysm

12 International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 10 - 13 March 2016

Genç hastada nadir Derin Ven Trombozu nedeni Azigos Ven ile devamlılığı olan Kesintili Vena Kava İnferiyor

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Obez Kronik Venöz Yetmezlik Hastalarında Klinik Deneyimimiz

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Antitrombin 3 eksikliği olan 9 haftalık gebede Derin Ven Trombozu Olgusu

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Kronik Venöz Yetersizliğin Safen Ven Radyofrekans Ablasyon ve Miniflebektomi ile tedavisi

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu Sonrası Vasküler Komplikasyonlar

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Hayatı tehdit eden kronik zemindeki Kritik Bacak İskemisine acil cerrahi girişim Olgu Sunumu

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Cardiac injury due to blast force trauma from gunshot wound

The 64th international congress of the european society of cardiovascular and endovascular surgery, 26 - 29 March 2015

Protective and therapetic effects of melatoninagainst cardiac injury by acute aspirin toxicity

the 64th international Congress the european Society Cardiovascular and Endovascular Surgery, 26 - 29 March 2015

A right atrial mxoma mimicking thrombosis in patient with chronic renal insufficience

The 64th international congress of the european society of cardiovascular and endovascular surgery, 26 - 29 March 2015

PP 032 Prediction of Cholesterol Level in Patient with Myocardial Infarction Based on Data Mining Methods

11th international congress of update of in cardiology and cardiovascular Surgery, 26 - 29 March 2015, vol.115, pp.111

Myokardial iskemi reperfüzyon hasarı üzerine rivaroksabanın etkileri

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Turkey, 30 October - 02 November 2014

Spontenous rupture of asending thorasic aorta in young man

10th internatial congress of update in Cardiology and cardiovascular Surgery, 13 - 16 March 2014

Yaşlılarda derin ven trombozu

XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2011

Derin ven trombozlu hastalarda Faktör V leiden mutasyonu

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XI. Ulusal Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2010