Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mechanical properties of aluminum powder reinforced polypropylene

MATERIALS TESTING, cilt.59, sa.1, ss.86-93, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of mechanical, microstructural, and machining properties of AISI 420 martensitic stainless steel welded by laser welding

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.85, ss.481-492, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surface roughness of Ti6Al4V after heat treatment evaluated by artificial neural networks

MATERIALS TESTING, cilt.58, sa.3, ss.189-199, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental investigation of kerf of Ti6Al4V exposed to different heat treatment processes in WEDM and optimization of parameters using genetic algorithm

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.78, ss.1573-1583, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

INVESTIGATION OF MACHINABILITY OF WELDED JOINTED HARDOX STEEL IN WEDM

Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, cilt.20, sa.1, ss.92-103, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of Hardox 400 Steel Exposed to Heat Treatment Processes in WEDM

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.1, ss.237-244, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigation of Hardox 400 Steel exposed to heat treatment processes in WEDM

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.1, ss.237-244, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of rib effects on deformation in plastic part made from polypropylene

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.25, sa.4, ss.444-453, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Teğetsel Silindirik Taşlama Yönteminde İşleme Parametrelerinin Titreşim Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.311-317, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Melt Flow Index Properties of Polypropylene Reinforced Aluminum Powder

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.20, sa.1, ss.51-59, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Alüminyum Tozu Katkılı Polipropilenin Ergiyik Akış İndeksi Özelliklerinin İncelenmesi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aluminyum Tozu Takviyeli Polipropilenin Viskozite Değerlerinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.4, sa.3, ss.147-158, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS OF WELDED JOINTED HARDOX STEEL IN WEDM

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON MACHINING, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.271-276 Creative Commons License

Ç 1040 Malzemesinin Teğetsel Silindirik Taşlama Yöntemi İle İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Araştırılması

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Çeşme/İzmir ( IMSMATEC’2018), İzmir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2018, ss.228-232

D3 Takım Çeliğinin Teğetsel Silindirik Taşlama Yöntemi İle İşlenmesinde Talaş Kaldırma Oranının Araştırılması

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Çeşme/İzmir ( IMSMATEC’2018), İzmir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2018, ss.452