Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE CİNSİYETE DAYALI BÜTÇELEME VE KALKINMA PLANI, ORTA VADELİ PROGRAM, ORTA VADELİ MALİ PLAN VE STRATEJİK PLAN ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.27, ss.111-126, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİNDE HESAP VERMESORUMLULUĞU

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.6, sa.33, ss.438-448, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE DEVLET MUHASEBESİ REFORMUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

Fırat Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.261-276, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Bergisi, cilt.27, sa.2, ss.167-181, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GELİRLER VE PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRME AÇISINDAN ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

Social Sciences Studies Journal, cilt.4, sa.22, ss.3728-3738, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelir İdarelerinde Risk Yönetimi OECD Risk Yönetim Modeline Yönelik Bir Değerlendirme

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.43-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasa Perspektifinde Vergileme Yetkisi Kavramı

NWSA, ss.116-132, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Döner Sermaye İşletmelerinin Yeniden Yapılandırılması

Akademik Yaklaşımlar, cilt.3, sa.1, ss.106-129, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme CDB AB Türkiye Müzakere Sürecinde TBMM İçin Somut Öneriler

Mülkiye (AÜSBF), cilt.35, sa.273, ss.25-41, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme CDB AB Türkiye Müzakere Sürecinde TBMM İçin Somut Öneriler

Mülkiye, cilt.35, sa.273, ss.25-41, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devlet Malzeme Ofisi ve Kamu İhale Sistemimiz

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, sa.32, ss.133-149, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Harcamalarında Aralık Ayı Senromu ve Çözüm Önerileri

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.298-317, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversitelerde Ek Ödemelerin Dağıtılmasında Karşılaşılan Sorunlar

Üniversitelerde Döner Sermaye Sorunları ve Uygulama Birliği Çalıştayı, Erzincan, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2018

Kurumsal Yönetişim Bağlamında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol KanunuUygulamaları

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ-III, 11 - 13 Mayıs 2015, ss.391-409

Küreselleşmenin Kamu Mali Yönetimine Yansımaları

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ-II, 19 - 20 Nisan 2012, ss.623-634

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ I KÜRESEL KRİZLER VE EKONOMİK YÖNETİŞİM BİLDİRİLER KİTABI

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1 Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, Malatya, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2010, ss.2019-2036

Kitap & Kitap Bölümleri