Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MÜKELLEF HAKLARININ TÜRKİYE’DE VE SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKELERDEKARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ

JOURNAL OF ECONOMICS PUBLIC FINANCE BUSINESS, vol.5, no.1, pp.15-32, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Covid-19 Salgınının Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçesine Etkisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.164-178, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

TÜRKİYE’DE CİNSİYETE DAYALI BÜTÇELEME VE KALKINMA PLANI, ORTA VADELİ PROGRAM, ORTA VADELİ MALİ PLAN VE STRATEJİK PLAN ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.27, pp.111-126, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE’DE DEVLET MUHASEBESİ REFORMUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

Fırat Üniversitesi SBE Dergisi, vol.29, no.1, pp.261-276, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİNDE HESAP VERMESORUMLULUĞU

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.33, pp.438-448, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Bergisi, vol.27, no.2, pp.167-181, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

GELİRLER VE PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRME AÇISINDAN ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.22, pp.3728-3738, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Gelir İdarelerinde Risk Yönetimi OECD Risk Yönetim Modeline Yönelik Bir Değerlendirme

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.1, pp.43-59, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Döner Sermaye İşletmelerinin Yeniden Yapılandırılması

Akademik Yaklaşımlar, vol.3, no.1, pp.106-129, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Devlet Malzeme Ofisi ve Kamu İhale Sistemimiz

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, no.32, pp.133-149, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Kamu Harcamalarında Aralık Ayı Senromu ve Çözüm Önerileri

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, pp.298-317, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversitelerde Ek Ödemelerin Dağıtılmasında Karşılaşılan Sorunlar

Üniversitelerde Döner Sermaye Sorunları ve Uygulama Birliği Çalıştayı, Erzincan, Turkey, 8 - 09 May 2018 Sustainable Development

Kurumsal Yönetişim Bağlamında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol KanunuUygulamaları

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ-III, 11 - 13 May 2015, pp.391-409

Küreselleşmenin Kamu Mali Yönetimine Yansımaları

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ-II, 19 - 20 April 2012, pp.623-634

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ I KÜRESEL KRİZLER VE EKONOMİK YÖNETİŞİM BİLDİRİLER KİTABI

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1 Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, Malatya, Turkey, 15 - 16 April 2010, pp.2019-2036

Books & Book Chapters