Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversitelerde Ek Ödemelerin Dağıtılmasında Karşılaşılan Sorunlar

Üniversitelerde Döner Sermaye Sorunları ve Uygulama Birliği Çalıştayı, Erzincan, Turkey, 8 - 09 May 2018 Sustainable Development

Kurumsal Yönetişim Bağlamında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol KanunuUygulamaları

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ-III, 11 - 13 May 2015, pp.391-409

Küreselleşmenin Kamu Mali Yönetimine Yansımaları

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ-II, 19 - 20 April 2012, pp.623-634

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ I KÜRESEL KRİZLER VE EKONOMİK YÖNETİŞİM BİLDİRİLER KİTABI

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1 Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, Malatya, Turkey, 15 - 16 April 2010, pp.2019-2036

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

23

Project

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals