Araştırma Alanları

  • Makina Mühendisliği

  • Mekanik

  • Katı Cisimler Mekaniği

  • Kırılma Mekaniği

  • Sonlu Elemanlar Yöntemi

  • Mekanik Testler

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

  • Kompozitler

  • Mühendislik ve Teknoloji