Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - Devam Ediyor Doktora

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı / Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, Türkiye

 • 2012 - 2014 Yüksek Lisans

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı / Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, Türkiye

 • 2008 - 2012 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Yüksek Lisans

  Karbon Tetraklorür (CCl4) ile Karaciğer Hasarı Oluşturulmuş Ratlarda Deve Dikeni (Silybum marianum L.)’nin Kaspaz-3, Kaspaz-9, Bax, Bcl-2 Proteinlerinin Ekspresyonu ve DNA Hasarı Üzerine Etkisi

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

  Proje Yönetimi , İnönü Üniversitesi

 • 201613. İÜGEN Uluslararası Katılımlı Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi

 • 2014Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Sağlık ve Tıp , Fırat Üniversitesi

 • 201310. İÜGEN Uluslararası Katılımlı Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi