Education Information

Education Information

 • 2014 - 2023 Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, Biyoloji Ana Bilim Dalı / Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, Biyoloji Ana Bilim Dalı / Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Scıence, Department Of Bıology, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Yeni amino asit konjugatlarının meme kanserine karşı in vitro ve in vivo etkilerinin araştırılması

  Firat University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı

 • 2014 Postgraduate

  Karbon Tetraklorür (CCl4) ile Karaciğer Hasarı Oluşturulmuş Ratlarda Deve Dikeni (Silybum marianum L.)’nin Kaspaz-3, Kaspaz-9, Bax, Bcl-2 Proteinlerinin Ekspresyonu ve DNA Hasarı Üzerine Etkisi

  Firat University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

  Project Management , İnönü Üniversitesi

 • 201613. İÜGEN Uluslararası Katılımlı Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi

 • 2014Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Health&Medicine , Fırat Üniversitesi

 • 201310. İÜGEN Uluslararası Katılımlı Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi