General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler, Siyaset Bilimi
Research Areas: International Relations, Middle East Research