Education Information

Education Information

 • 1999 - 2006 Doctorate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Kamu Yönetimi, Turkey

 • 1996 - 1999 Post Graduate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 1983 - 1987 Under Graduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Türkiye’de İşgücü Piyasası Yönetimi ve Bir Model Önerisi

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

 • 1999 Post Graduate

  “İş ve İşçi Bulma Yönetimi Çeşitli Ülkelerde İş ve İşçi Bulma Yönetimine Yaklaşımlar ile Türkiye’deki İş ve İşçi Bulma Kurumu Uygulamasının Karşılaştırması”

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English