Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2011 - 2011 2219 Doktora sonrası araştırma bursu

    TÜBİTAK

  • 1995 - 2001 Yurtdışı Doktora Bursu

    YÖK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 478

h-indeksi (WOS): 11