Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hemşirelerin Mobbing Davranışlarına Maruz KalmaDurumlarının Belirlenmesi

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.12-18, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Gestasyonel diyabetli kadınlarda sağlık durumu yönetiminin değerlendirilmesi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.21, no.4, pp.230-235, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Gebelikte beslenmenin değerlendirilmesi

Türk Tabipleri Birliği, pp.157-160, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gestasyonel diyabetli kadınlarda sağlık yönetiminin değerlendirilmesi

7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Rıxos Hotel/ Ankara, Turkey, 22 - 25 April 2011 Sustainable Development