Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2003 - Continues Professor

  Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 1997 - 2003 Associate Professor

  Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 1995 - 1997 Assistant Professor

  Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 2007 - 2010 Head of Department

  Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2004 - 2008 Director of Vocational School

  Inonu University, Sürgü Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu

 • 2004 - 2008 Director of the Center

  Inonu University, Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Merkezi

 • 2003 - 2008 Chairman of the BAP Committee

  Inonu University

 • 2003 - 2008 Vice Rector

  Inonu University

 • 2001 - 2003 Academic Board Member

  Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2000 - 2003 Vice Dean

  Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi

Non Academic Experience

 • 2014 - Continues

  Non-profit Organisation, Editor-İn-Chief, Journal Of The Turkish Chemical Society Section A: Chemistry, Kimya

 • 2004 - Continues

  Non-profit Organisation, Türkiye Kimya Derneği

 • 2018 - 2018 Post Doc

  University of Florence

 • 2015 - 2015 Post Doc

  Univesrity of Florence

 • 2012 - 2012 3 aylık araştırma bursu

  University of Florida, The Center of Heterocyclic Compounds

 • 2008 - 2008 Öğretim Üyesi

  RWTH Aachen

 • 2004 - 2008

  State Economic Enterprise SEE, İnönü Üniversitesi Vakfı

 • 2007 - 2007 Öğretim Üyesi

  University of Crete

 • 1995 - 1995 Proje araştırmacısı

  University of Rennes1

 • 1991 - 1992 Doktora Deneylerini Yapma

  University of Sussex

Courses

 • Undergraduate Organik KimyaII

 • Undergraduate Minor Heterosiklik Bileşikler

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Double Major Organik tepkime mekanizmaları

 • Undergraduate Double Major Organik sentezlerde organometaller

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate Organic Chemistry I

 • Undergraduate Organik Kimya I

 • Undergraduate Organic Chemistry II

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Double Major Organik sentez mekanizmaları

 • Undergraduate General Chemistry Laboratory

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Minor Aromatik Bileşikler

 • Undergraduate Mesleki İngilizce

 • Undergraduate Minor Heterosiklik Bileşikler

 • Undergraduate Minor Sterokimya

 • Undergraduate Minor Organik Kimyada Yapı ve Reaktivite

 • Undergraduate Double Major Organik Spektroskopi

 • Undergraduate Organik KimyaII

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Genel Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Double Major Organik tepkime mekanizmaları

 • Undergraduate Minor NMR II

 • Undergraduate Organik Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Minor NMR I

 • Undergraduate Double Major Organik Kimyada Kondenzasyon

 • Undergraduate Minor Heterosiklik Bileşikler

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate Organik Kimya III

 • Undergraduate Organik Kimya I

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Organik KimyaII

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Double Major Organik sentez mekanizmaları

 • Undergraduate Double Major Organik Spektroskopi

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate Organik KimyaII

 • Undergraduate Minor Organik Kimyada Yapı ve Reaktivite

 • Undergraduate Minor NMR II

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Genel Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Organik Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Organik Kimya I

 • Undergraduate Double Major Asetilen Kimyası

 • Undergraduate Genel Kimya II

 • Undergraduate Minor Sterokimya

 • Undergraduate Double Major Organik Kimyada Kondenzasyon

 • Undergraduate Minor Aromatik Bileşikler

 • Undergraduate Organik KimyaII

 • Undergraduate Minor Heterosiklik Bileşikler

 • Undergraduate Genel Kimya I

 • Undergraduate Double Major Organik sentezlerde organometaller

 • Undergraduate Organik KimyaII

 • Undergraduate Minor NMR II

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate Organik Kimya III

 • Undergraduate Minor NMR I

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Organik Kimya I

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Double Major Asetilen Kimyası

 • Undergraduate Genel Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Double Major Organik sentez mekanizmaları

 • Undergraduate Genel Kimya II

 • Undergraduate Double Major Organik tepkime mekanizmaları

 • Undergraduate Organik Kimya III

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate Minor Aromatik Bileşikler

 • Undergraduate Organik Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Organik KimyaII

 • Undergraduate Minor Organik Kimyada Yapı ve Reaktivite

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Double Major Organik Spektroskopi

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Minor NMR II

 • Undergraduate Genel Kimya I

 • Undergraduate Double Major Organik sentezlerde organometaller

 • Undergraduate Organik Kimya I

 • Undergraduate Double Major Organik Spektroskopi

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Minor Sterokimya

 • Undergraduate Minor Organik Kimyada Yapı ve Reaktivite

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Minor Aromatik Bileşikler

 • Undergraduate Double Major Asetilen Kimyası

 • Undergraduate Organik Kimya III

 • Undergraduate Double Major Organik tepkime mekanizmaları

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate Genel Kimya I

 • Undergraduate Genel Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Organik Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Genel Kimya II

 • Undergraduate Minor Heterosiklik Bileşikler

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Organik Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Double Major Organik Spektroskopi

 • Undergraduate Organik KimyaII

 • Undergraduate Minor Sterokimya

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate Genel Kimya II

 • Undergraduate Organik Kimya III

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Organik Kimya I

 • Undergraduate Minor Organik Kimyada Yapı ve Reaktivite

 • Undergraduate Minor Aromatik Bileşikler

 • Undergraduate Genel Kimya II

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Genel Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Minor Heterosiklik Bileşikler

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Organik Kimya III

 • Undergraduate Genel Kimya I

 • Undergraduate Double Major Asetilen Kimyası

 • Undergraduate Genel Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Double Major Organik Spektroskopi

 • Undergraduate Organik Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Genel Kimya II

 • Undergraduate Organik KimyaII

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate Genel Kimya II

 • Undergraduate Organik KimyaII

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Genel Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Organik Kimya Laboratuvarı

 • Undergraduate Organik Kimya III

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Minor Sterokimya

 • Undergraduate Organik Kimya I

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate Double Major Asetilen Kimyası

 • Undergraduate Genel Kimya I

 • Undergraduate Organik KimyaII

 • Undergraduate İlaç Kimyası

 • Undergraduate Heterosiklik Kimya

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Organik Kimya I

 • Undergraduate Organik Kimya I

Advising Theses