Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DEİZMİN ANTİNOMİLERİ BAĞLAMINDA GENÇLİĞİN İNANÇ SORUNLARI

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ YAYINLARI, Ankara, Turkey, 24 November 2022, vol.2, pp.106-117

İnsan-Bilim (Teknoloji) İlişkisi Konteksinde Teolojinin Geleceği Problemi

İslam ve Yorum III, Ankara, Turkey, 14 April 2019, vol.2, pp.295-303

AHLAKİ AÇIDAN HAYATIN ANLAMI (Ahlaki Bir Kişilik Olarak İnsanın Eylemleri )

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.5, pp.263-271

Ebu Hanife de İnanç Etiği

Ebu Hanife Sempozyomu, Turkey, 28 April 2014

İMAM MATÜRİDİNİN NEDENSELLİĞE BAKIŞI

ULUSLAR ARASI İMAM ATÜRİDİ SEMPOZYUMU, 27 - 30 April 2014

Books & Book Chapters

GENÇLİĞİN İNANÇ EVRENİNE YÖNELEN TEHDİTLER: DEİZM

in: Gençliğin İnanç Problemleri, Doç. Dr. Mustafa BOZKURT Doç. Dr. Hamdi ONAY Doç. Dr. Emine GÜZEL, Editor, ENSAR, Ankara, pp.111-127, 2022

GENÇLİĞİN İNANÇ SORUNLARI YAŞAMASINDA BİLGİ-EYLEM İLİŞKİSİNDEKİ TUTARSIZLIĞIN ETKİSİ

in: Gençliğin İnanç Problemleri, Mustafa BOZKURT, Hamdi ONAY, Emine GÜZEL, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, pp.69-85, 2022

Farabi’xxnin Peygamberlik ve Vahiy Anlayışında Eski Türk Düşüncesinin İzleri

in: Muallim-i Sani Uzlukoğlu Farabi, Enver Demirpolat, Rahime Çelik, Editor, Kitap Dünyası, İstanbul, pp.255-287, 2020

İnsan-Bilim (Teknoloji) İlişkisi Konteksinde Teolojinin Geleceği

in: İslam ve Yorum III, Emine Güzel Serkan Demir, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, pp.295-303, 2019

Ebu Hanife ve Felsefe İlişkisi: BİR FİLOZOF OLARAK İMAM-I A’xxZAM EBU HANİFE

in: Çağları Aşan Bilge İMAM-I A’xxZAM EBU HANİFE, Ali Duman, Editor, Endülüs Yayınları, İstanbul, pp.215-237, 2019

İmam-ı A’zam Ebu Hanîfe’nin Menkıbevî Kişiliği

in: Çağları Aşan Bilge İmam-ı A’zam Ebu Hanîfe, Ali Duman, Editor, Endülüs, İstanbul, pp.43-74, 2019

Ebu Hanife ve Kuran: BİR KURAN AŞIĞI OLARAK İMAM-I A’xxZAM EBU HANİFE

in: Çağları Aşan Bilge İMAM-I A’xxZAM EBU HANİFE, Ali Duman, Editor, Endülüs Yayınları, İstanbul, pp.113-129, 2019

Ebu Hanife ve Hüküm Çıkarma Yöntemi

in: Çağları Aşan Bilge İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe, Ali Duman, Editor, Endülüs Yayınevi, İstanbul, pp.153-172, 2019

Muhyiddin ibn Arabi ve vahdet-i vücud okulu

in: İSLAM FELSEFESİ, Prof. Dr. İsmail Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Enver Demirpolat, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.351-381, 2018

İSLAM FELSEFESİNİN BATI DÜŞÜNCESİNE ETKİSİ

in: İSLAM FELSEFESİ, İSMAİL ERDOĞAN, ENVER DEMİRPOLAT, Editor, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, pp.465-495, 2017

İLKÇAĞ FELSEFESİ TARİHİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Malatya, 2010

IHVANI SAFADA VARLIK DÜŞÜNCESİ

İNSAN YAYINLARI, İstanbul, 1999

Metrics

Publication

27