Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD-19 Pandemi Sürecinde Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Mental İyi Oluş Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 20 October 2021, pp.614-615 Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA DÜZEYLERİ

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 June 2021 Sustainable Development

Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Konforu

1. Malatya Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 20 December 2019

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerine Verilen Akran Desteğinin Klinik Stres Düzeyi ve Öğrenme Becerisi Üzerine Etkisi

5. Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 06 December 2019, pp.123

Karaciğer Nakli Olan Hastaların Anksiyete, Depresyon ve Umut Düzeylerinin Değerlendirilmesi

5. Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 06 December 2019, pp.94-95

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MANEVİ DESTEK ALGILARI

I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 04 October 2019, pp.312-313

HEMŞİRELERİN ÖTENAZİ, ÖLÜM ve ÖLÜMCÜL HASTAYA İLİŞKİN TUTUMLARI

I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 04 October 2019, pp.380-381

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN YENİDOĞAN HEMŞİRELERİNİN PALYATİF BAKIMA YÖNELİK TUTUMLARI

Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 March 2018

PALYATİF BAKIMDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİLER ve YARARLARI

Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi’, İstanbul, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.114

HOSPİS ve HEMŞİRELİK BAKIMI

Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi’, İstanbul, Turkey, 9 - 11 March 2018

The incidence and influencing factors of elder abuse and neglect

23. World Nursing and Healthcare Conference, Berlin, Germany, 10 - 12 July 2017

Manevi (Spiritüel) Bakım ve Hemşirelik

4.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 May 2017

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN E-SAĞLIK OKUR-YAZARLIĞI DÜZEYLERİ VEETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

I. ULUSLARARASI IV. ULUSALBİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE CERRAHİ KLİNİKLERİNDE YATAN HASTALARINHEMŞİRELERİN BAKIM DAVRANIŞLARINI ALGILAMALARI

I. ULUSLARARASI IV. ULUSALBİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTA GÜVENLİĞİ ALGILARI VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

IV. ULUSLARARASI VE VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Manisa, Turkey, 06 November 2016

Bir İlköğretim Okulundaki Öğrencilerin Öz Yeterlilikleri

2.ULUSAL OKUL SAĞLIĞI SEMPOZYUMU, Adana, Turkey, 17 - 18 May 2012

Hemşire ve ebe öğrencilerinin kadına yönelik şiddetin belirtilerini tanımlama düzeyleri

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi., 28 - 30 April 2011

Books & Book Chapters

Damar yolu açma becerisi-ön koldan-

in: Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, Prof. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.38-39, 2021

Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Süreci

in: Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci, Eroğlu Nermin, Temiz Gamze, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.59-70, 2021

Multipl Skleroz (MS) ve Hemşirelik Süreci

in: Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci, Eroğlu Nermin, Temiz Gamze, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.249-270, 2021

Enjektabl İlaç Hazırlama Becerisi

in: Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, Prof. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.86-87, 2021

Kasİçine -gluteal-İlaç Uygulama Becerisi

in: Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, Prof. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.182-183, 2021

ENGELLİLERİN SAĞLIK BAKIMI

in: HER YÖNÜYLE ENGELLİLİK, Prof. Dr. Sermin Timur Taşhan, Prof. Dr. Behice Erci, Editor, Anadolu Nobel Tıp Kitapevi, Elazığ, pp.217-235, 2018

Metrics

Publication

72

Citation (WoS)

226

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

64

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals