Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Professor

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2010 - 2015 Associate Professor

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2006 - 2010 Assistant Professor

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1999 - 2004 Research Assistant

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Managerial Experience

 • 2024 - Continues İNÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2022 - Continues İNÜ Fikri ve Sınai Haklar Değerlendirme Kurul Üyesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2022 - Continues İNÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ar-Ge Komisyon Üyesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2022 - Continues İNÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2021 - Continues Head of Department

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2020 - Continues Malatya GETAT Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2020 - Continues TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülleri Komite Üyesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2020 - Continues İNÜ Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi Danışma Kurul Üyesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2020 - Continues Türkiye Bilimler Akademisi-Asli Üye

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2020 - Continues TÜSEB İlaç Geliştirme Proje Değerlendirme Kurul Üyesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2019 - Continues TÜBA Uluslarararası İlişkiler Kurulu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2019 - Continues İNÜ Bilimsel Araştırma Projeler Kurul Üyesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2018 - Continues İNÜ Diş Hekimliği Fak. Yönetim Kurulu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2017 - Continues Annals of Medical Research Yayın Kurulu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2017 - Continues TÜBİTAK Kurul Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2017 - Continues TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (GEBİP) Sağlık Bilimleri Komite Üyesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2014 - Continues İNÜ SHMYO Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2014 - Continues İNÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2012 - Continues İNÜ Deney Hayvanları Üretim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2021 - 2022 İNÜ Strateji Geliştirme-Planlama Kurulu Üyesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2018 - 2022 İNÜ Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyon Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2020 - 2021 T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Kenevir Teknolojileri Çalışma Grubu Üyesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2020 - 2021 Sağlık Bakanlığı GETAT Eğitim Standardı Komisyonu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2017 - 2021 İNÜ TÖTM GETAT Müdürlüğü

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2018 - 2020 İNÜ Geleneksel Halk İlaçları Araştırma ve Uygulama Merkez (GEHAM) Müdürü

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2016 - 2020 TÜBA Kanser Çalışma Grubu Üyesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2015 - 2020 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Asosiye Üye

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2017 - 2018 İNÜ Senato Kurul Üyesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2016 - 2018 Surgeon General

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2015 - 2018 İNÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2015 - 2016 Sağlık Bakanlığı SHGM GETAT Bilim Komisyonu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2015 - 2016 İNÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2011 - 2012 İNÜ Tıp Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2010 - 2012 İNÜ Turgut Özal Tıp Merkezi Kalite Konsey Kurulu Üyesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2010 - 2012 İNÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (Başkan Yrd.)

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Non Academic Experience

 • 2006 - Continues Akademisyen

  İnönü Üniv. Tıp Fak

 • 2005 - 2006 Kalite Yönetim Temsilcisi

  Malatya Devlet Hastanesi

Courses

 • Undergraduate Minor Tıbbi Farmakoloji-uzmanlık

 • Undergraduate Tıbbi Farmakoloji

Taught Courses And Trainings

 • 2020 - 2020 B.13 TÜBİTAK 2237-A Lisans Öğrencileri için Akademik Beceriler Bilim Okulu

  Academic Units - Training

  Parlakpınar H.

 • 2020 - 2020 B.12 Tübitak 2237-B Kapsamında Akademik Düzeyde Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yürütme Eğitimi Etkinliği

  Academic Units - Training

  Parlakpınar H.

 • 2019 - 2019 B.11 Tübitak 2237-B Kapsamında Sağlık Bilimleri Alanında Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Yazma Eğitimi

  Academic Units - Training

  Parlakpınar H.

 • 2019 - 2019 B.10 Tübitak 2237-A Kapsamında Sağlık ve Doğa Bilimleri Alanında Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Yazma Eğitimi

  Academic Units - Training

  Parlakpınar H.

 • 2018 - 2018 Tübitak 2237 Kapsamında Sağlık ve Doğa Bilimleri Alanında Proje Önerisi Hazırlama Ve Yürütme Yazma Eğitimi

  Academic Units - Training

  Parlakpınar H.

 • 2018 - 2018 Tübitak 2237 Kapsamında Lisansüstü Öğrencilerin Sağlık Bilimleri Alanında Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Yazma Eğitimi

  Academic Units - Training

  Parlakpınar H.

 • 2018 - 2018 Tübitak 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerin Destekleme Proğramı

  Academic Units - Training

  Parlakpınar H.

 • 2017 - 2017 B.6 Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi. Tübitak 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

  Academic Units - Training

  Parlakpınar H.

 • 2017 - 2017 B.5 Tıp Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma ve Akademik Becerilere Giriş Bilim Okulu. Tübitak 2229 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

  Academic Units - Training

  Parlakpınar H.

 • 2017 - 2017 B.4 Sağlık Bilimleri Alanında Proje Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi, Tübitak 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

  Academic Units - Training

  Parlakpınar H.

 • 2017 - 2017 Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Bilimsel Proje Hazırlama ve Araştırma Metodolojisi Eğitimi, Tübitak-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

  Academic Units - Training

  Parlakpınar H.

 • 2014 - 2014 Tübitak 2237 Kapsamında Proje Yazma Eğitimi

  Academic Units - Training

  Parlakpınar H.