Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Asetik asitle oluşturulan deneysel kolit modelinde betulinik asit’in etkileri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 SIÇANLARDA SİSPLATİNE BAĞLI AKUT KARDİYOTOKSİK ETKİLERDE TALİDOMİD'İN TEDAVİ EDİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2018 TİKAGRELORUN SIÇANLARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASI

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2018 EMBELİN’İN RENAL İSKEMİ VE REPERFÜZYON HASARINDA KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Katılımcı

  Iğdır, Türkiye

 • 2018 SIÇANLARDA RADYOTERAPİ UYGULAMASINA BAĞLI BURUN MUKOZASINDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE GENİSTEİN'İN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 DEKSPANTENOL'ÜN RATLARDA VALPROİK ASİT İLE İNDÜKLENEN HEPATOTOKSİSİTE ÜZERİNDEKİ KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Düşük ve Yüksek Doz İntravenöz Hidrojen Sülfür Uygulamasının Sıçanlarda Yaptığı Kardiyovasküler Değişikliklerin İncelenmesi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Sıçanlarda Siprofloksasin'e Bağlı Gelişen Akut Kardiyotoksik Etkilere Karşı Dekspantenol’ün Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 ASETİK ASİTLE OLUŞTURULAN DENEYSEL KOLİT MODELİNDE APOCYNİN’İN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Katılımcı

  Iğdır, Türkiye

 • 2018 2. International Congress of Science&Justice (ITAC)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 2.Uusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2016 Proliferatif vitreoretinopatili tavşan gözlerinde aposininin etkileri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Deneysel travmatik katarakt modelinde Apocynin etkinliğinin araştırılması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Hifemalı gözlerde bevacizumab kullanımının etkilerinin araştırılması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Molsidominin Sıçan Gözlerinde Radyoterapinin İndüklediği Retinopati Üzerine Etkileri

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Arginine, symmetric and asymmetric dimethylarginine levels in the molsidomine treatment of experimental ischemia reperfusion retinopathy

  Katılımcı

  København, Danimarka

 • 2016 Protective and therapeutic effects of molsidomine on retinopathy and oxidative stres induced by radiotheraphy in rat eyes

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Protective effects of melatonin against 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced brain injury in rats

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Protective and therapeutic effects of doxycycline against renal ischemia-reperfusion injury in rats (Elevated talk)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Delivery Kinetics and Preparation of Rosemary Essential Oil Formulation Microencapsulated with Alginate/Starch

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Türkiye

 • 2016 Investigation concerning protective and therapeutic effects of agomelatine on renal ischemia-reperfusion injury in rats

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Effects of perineural administrations of phenytoin in combination with levobupivacaine in a rat sciatic nevre block (Oral presentation). 7 th European Congres of Pharmacology

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Protective effect of dexpanthenol against streptozotocin-induced lung injury in rats. 7 th European Congres of Pharmacology

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Protective and therapeutic effects pf dexpanthenol on isoproterenol-induced renal damage in rats

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Protective effects of vinpocetine on renal ischemia reperfusion injury in rats

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Synthesis and applications of semisynthetic biocompatible polyurethane tissue adhesives.

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2015 Synthesis and antidepresant activity of new imidazole derivatives

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2015 The effect of angiotensin II type 2 receptor agonist C21 treatment on doxorubucin induced heart failure

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Pinealektomi ve ovariektominin kronik dönem biyokimyasal ve santral histopatolojik sonuçları.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş ratlarda gelişen kardiyovasküler hasar üzerine dekspantenolün tedavi edici etkisinin araştırılmas

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 The effects of sildenafil on nevre regeneration in a rat model

  Katılımcı

  Honggang, Çin

 • 2015 The histopathological effects of varenicline on lung of rats: a new experimental model

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Analgesic effect of Apelin-13 and its mechanism over nitric oxide and serotonin pathways

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Siyatik sinir travma modeli oluşturulan ratlarda dexpanthenol’un sinir rejenerasyonu üzerine etkisi.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Protective and therapeutic effects of melatonin against cardiac injury by acute aspirin toxicity

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine rivaroksabanın etkileri

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Ratlarda bleomisin ile oluşturulan akciğer fibrozisine apocyninin etkisi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Investigation of the protective effect of acetylsalicylic acid against central nervous system damage caused by rotenon

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Protective and therapeutic effects of dexpanthenol on isoproterenol-induced cardiac damage in rats.

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2014 Aspirinle oluşturulan gastrik mukoza hasarı üzerine melatoninin koruyucu ve iyileştirici etkileri

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Doksorubusin ile oluşturulan miyokard hasarı üzerine dekspantenol’un etkilerinin araştırılması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Vareniklinin santral sinir sistemi üzerine etkilerinin araştırılması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Dual effects of melatonin on uterine myoelectrical activity of non-pregnant rats

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Parasetamol ile oluşturulan böbrek hasarı üzerine melatonin ve ß-D-glukan’ın koruyucu etkileri.

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Deneysel diyabetik nefropatide dekspantenol’un tedavi edici etkileri.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Dietilnitrozamin ile oluşturulan karaciğer hasarı üzerine melatonin ve likopenin koruyucu etkileri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Miyokardiyal iskemi-reperfüzyona bağli infarkt alani üzerine AT2 reseptör agonisti CGP42112A’nın etkileri.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Synthesis of some new 6-substituted-3(2H)-pyridazone-2-acetohydrazide derivates and their antidepressant activity

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 Melatonin uygulamasının aspirine bağlı deneysel karaciğer toksisitesinde faydalı etkileri

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 The protective effect of apocynin on testicular ischemia-reperfusion injury

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Polifenol temelli biyouyumlu poliüretan doku yapıştırıcısı üretimi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Bitki-İlaç etkileşimleri

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2013 The beneficial effect of dexpanthenol on 17B-estradiol-induced nonbacterial inflammation in the rat prostate

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 Ratlarda bleomisinle oluşturulan akciğer fibrozisine molsidominin etkisi.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Sıçanlarda böbrek iskemi-reperfüzyon hasarında aquaporin-2 değerindeki değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester’in iyileştirici etkisinin araştırılması

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2013 Diabetik anneden doğan yenidoğan ratlarda artmış kardiyomyozit hasarı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Sıçanlarda böbrek iskemi-reperfüzyon hasarında aquaporin-2 değerindeki değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester’in iyileştirici etkisinin araştırılması

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2013 Elektif sezeryan ve normal doğumun anne sütündeki oksidatif yük ve antioksidan kapasite üzerine etkileri

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2013 Evaluation of knowledge and attitude of nurses who work in Turgut Özal Medical Center at Inonu University regarding with rational pharmacotherapy

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Atorvastatin exerts antinociceptive activity and decreases serum levels of high-sensitivity C-reactive protein and tumor necrosis factor-? in an experimental endometriosis model

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 The protective and therapeutics effects of melatonin on kidney and testis in acute toxicity of acetylsalicylic acid

  Katılımcı

  Sofija, Bulgaristan

 • 2012 Sisplatinin neden olduğu böbrek hasarı üzerine molsidominin koruyucu etkisi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 Protective and therapeutic effect of dexpanthenol on ischemia-reperfusion-induced renal injury in rats

  Katılımcı

  Sofija, Bulgaristan

 • 2012 The Protective and therapeutic effects of aposinin on kidney damage caused by renal ischemia-reperfusion

  Katılımcı

  Sofija, Bulgaristan

 • 2012 Doksorubisinle indüklenen böbrek hasarında molsidominin etkileri.

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Effects of melatonin and ß-glucan combination hepatic ischemia and reperfusion in rat

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2011 Pinealektomin bozduğu ön-uyaran aracılı inhibisyon üzerine melatoninin faydalı etkisi.

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2011 2,3,7,8,-TCDD (Tetraklorodibnzo-P-Dioksin)’in neden olduğu kardiyotoksik etkilere karşı aminoguanidinin koruyucu etkilerinin araştırılması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Doksorubusinin neden olduğu kardiyovasküler hasara karşı molsidominin etkileri.

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 Protective effect of ivabradine against ischemia reperfusion induced renal injury in rats

  Katılımcı

  Skopje, Makedonya

 • 2011 Parenteral Ozon Uygulamasının Deneysel Miyokardiyal İskemi-Reperfüzyonun Tetiklediği Aritmiler Üzerine Etkileri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Levobupivakaine deksmedetomidin eklenmesinin ratlarda siyatik sinir blok süresine etkisi.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Protective effects of melatonin on heart tissue in pinealectomized rats

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Ratlarda sterotaksik serebroventriküler yöntemle uygulanan albümin, mannitol, hipertonik NaCl, gliserin ve dekstranın deneysel beyin ödemine etkilerinin karşılaştırmalı değerlendirim

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 Effects of 3G-launced mobile phone-induced electromagnetic radiation on heart rate, blood pressure and ECG records in rats.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Pinealektomi sonrası ratlarda oluşan testis hasarına melatonin’in etkisi.

  Katılımcı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2009 Melatonin ve eritropoietinin deneysel inflamatuar barsak hastalığı üzerine etkileri.

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 Uzun dönem pinealektomiye bağlı uzak organ hasarı, melatonin ve apoptozis ilişkisi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Miyokardiyal iskemi-reperfüzyona bağlı uzak organ hasarı ve kayısının koruyucu rolü.

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Türkiye

 • 2008 Nicotine self-administration improves prepulse inhibition in low-inhibitory rats

  Katılımcı

  Roma, İtalya

 • 2007 Endotelin tip 1A reseptör antagonisti BQ-123’ün miyokardiyal apoptozis üzerine etkisi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Sıçanlarda anjiotensin II reseptör blokerlerinin (AT1,AT2) ve kaptoprilin miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarına etkisinde bradikininin rolü

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2007 Kayısı ile beslenmenin sıçanda miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkileri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 . Uzun dönem pinealektomiye bağlı gelişen uzak organ hasarı: karaciğer.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Sıçan kalbinde iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine kayısının koruyucu etkilerinin araştırılması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Methotreksatın neden olduğu intestinal hasar üzerine kayısının koruyucu etkilerinin araştırılması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Methotrexate’nin neden olduğu intestinal hasar üzerine beta-karotenin koruyucu etkilerinin araştırılmas

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2006 Sıçan testis dokusunda yaşlanmaya bağlı değişiklikler üzerine melatonin’in etkisi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Pinealektomi uygulanmış sıçanlarda yaşlanmakta olan deri üzerine melatonin’in güçlü tedavi edici etkisini gösteren elektron mikroskopik ipuçları.

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2006 Uzun süreli pinealektominin sıçan ince bağırsağında oluşturduğu mukozal hasar üzerine melatonin’in düzeltici etkileri.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Uzun süreli pinealektominin sıçan midesinde oluşturduğu mukozal hasar üzerine melatonin’in düzeltici etkileri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Sıçanlarda yapılan kalp iskemi-reperfüzyonun karaciğerde yaptığı hasara caffeic acid phenethyl ester (CAPE) ve aminoguanidin (AG)’in etkiler

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 Melatonin’in sıçan karın deri flebi modelinde iskmi reperfüzyon hasarına etkisi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Melatonin destek tedavisinin streptozotosin ile diyabet oluşturulan ve oluşturulmayan sıçanlarda böbrek iskemi reperfüzyon hasarı sonrası karaciğer hasarında etkinliği.

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2005 Miyokardiyal iskemi reperfüzyon hasarında endotelin tip 1 reseptör antagonisti BQ-123’ün etkileri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Miyokardiyal iskemi reperfüzyon sonrası böbrek hasarında nitric oksitin rolü ve caffeic acid phenethyl ester ve aminoguanidin’in etkisi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Doksorubusin kardiyotoksisitesine karşı aminoguanidin’in etkileri.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Diyabetik ratlarda aminoguanidin’in cilt flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Miyokardiyal iskemi reperfüzyon sonrası kalp hasarı üzerine caffeic acid phenethyl ester ve aminoguanidin’in etkisi.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 Streptozotosinle diyabet oluşturulan sıçanlarda kronik melatonin uygulamasının renal iskemi reperfüzyon hasar üzerine etkisi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Sıçanlarda miyokardiyal iskemi reperfüzyon hasarının böbrekler üzerine etkileri ve melatonin.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Yaşlanmaya bağlı böbrek yetmezliği ve melatonin.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Melatonin’in cilt yapısı üzerine etkisi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Miyokardiyal iskemi-reperfüzyonu takiben miyokardiyumda izlenen histolojik değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine caffeic acid phenethyl esterin koruyucu etkileri.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Ratlarda oluşturulan deneysel subaraknoidal kanama sonrası gelişen serebral vazospazmın Chelerythrine Chloride ile inhibisyonu.

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2004 Miyokardiyal iskemi-reperfüzyonu takiben siçan testisinde izlenen histolojik değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine melatonin ve caffeic acid phenethyl esterin koruyucu etkilerinin incelenmesi

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2004 Gentamisin uygulanmasinin siçan böbreğinde oluşturduğu histolojik değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine caffeic acid phenethyl ester!in koruyucu etkilerinin incelenmesi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Effects of pinealectomy and melatonin on brain ischemia-reperfusion induced morphologic changes in rats

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2003 Comparative investigation of the efficiency of melatonin and aminoguanidine against renal ischemia-repefusion injury rats

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Effect of Caffeic acid Phenethyl Ester (CAPE) on Myocardial Ischemia-Reperfusion induced Apoptotic Cell Death

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Brain ischemia-reperfusion in rats:reduction of structural changes by caffeic acid phenethyl ester (CAPE

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Effects of caffeic acid phenethyl ester (cape) on brain ischemia-reperfusion induced apoptotic changes in rats

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Amikacin-Induced Acute Renal Injury in Rats: Protective role of Melatonin.

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2003 Protective effect of melatonin on Random pattern skin flap necrosis in pinealectomized Rat. Presented

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Pinealektomize sıçanlarda melatoninin random paternli cilt flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2003 Protective role of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on gentamicin induced acute renal failure in rats

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Protective role of melatonin on liver injury related to myocardial ischemia-reperfusion

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Protective role of Melatonin on myocardial Ischemia-Reperfusion Triggered Apoptosis

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2003 Proliferatif vitroretinopatide Protein Kinaz-C (PKC), Melatonin ve Kafeik Asit Fenetil Esterin (CAPE) tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Reduction of ischemia-reperfusion-induced myocardial infarct size by caffeic acid phenethyl ester (CAPE)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 19. Parlakpinar H, Sahna E, KEffects of melatonin on brain ischemia-reperfusion-induced apoptotic changes in rat.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Effects of pinealectomy and melatonin on liver tissue

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2003 Effects of angiotensin converting enzyme inhibitor captopril and angiotensin II receptor blockers (AT1, AT2) on myocardial ischemia-reperfusion necrosis in in vivo rat

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Effects of melatonin on myocardial ischemia-reperfusion-induced infarct size and oxidative stress

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 5. A Polat, ParSıçanlarda gentamisine bağlı nefrotoksisiteye karşı aminoguanidinin koruyucu etkisi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2003 Lokal serebral iskemi-reperfüzyon modelinde melatoninin etkileri.

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2003 Effects of Captopril and Losartan on Ischemia-Reperfusion-Induced Myocardial Infarct Sıze in Rats. Presented

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Türkiye

 • 2003 Nephrotoxicity in Rats by Caffeic Acid Phenetyl Ester (CAPE). Presented

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Protective Effect of Aminoguanidine Against Cardiyotoxicity Induced by Doxorubucin In Rats

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Attenuation of Ischemia-Reperfusion Induced Myocardial Infarct Size in Rats by Aminoguanidine

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 The protective effects of melatonin on cisplatin-induced renal damage

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Türkiye

 • 2002 Physiological and pharmacological concentrations of melatonin protect against doxorubucin-induced cardiotoxicty

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2002 Fibrosis after laminectomy in rat

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 Effects of physiological and pharmacological concentration of melatonin on renal ischemia-reperfusion injury in rats

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 The prevention of vazospasm by using caffeic acid phenetyl ester (CAPE) after experimental subarachnoidal hemorrhage in rat

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 The prevention of vazospasm by using a protein kinase c inhibitor after experimental subarachnoidal hemorrhage in rats

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 The prevention of vazospasm by using a SOD mimetic after experimental subarachnoidal hemorrhage in rats

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2001 Kronik fruktoz tüketen sıçanlarda kardiyak iskemi-reperfüzyon aritmileri ve Kaptopril’in etkisi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2001 Melatoninin sisplatine bağlı akut böbrek hasarına etkileri

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2192

h-indeksi (WOS): 27