Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Ulus Devletin Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'de Oluşumu ve Sorunları: Ötekileştiren Ulus mu, Ötelenen Ulus mu?

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

 • 2008 Postgraduate

  Kent ve Göç: Malatya Örneği Sustainable Development

  Inonu University, Sosyal Bilimle Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English