Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

IFRS VE AAOIFI’NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME

III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU, 10 - 12 October 2019, pp.451-459

IFRS ve Aaoıfı’nin Karşılaştırmalı Analizi: Kavramsal Bir İnceleme”

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION, Diyarbakır, Turkey, 10 - 12 October 2019

BEŞ BİN YILLIK MUHASEBE BELGESİ VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ARACI OLARAK MÜHÜRLER

I. Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2018

Beş Bin Yıllık Muhasebe Belgesi ve İç Kontrol Sistemi Aracı Olarak Mühürler

I. ULUSLARARASI ARKEOLOJİ SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2018, vol.1, pp.331-336

Bağımsız Denetim Geçiş Dönemi Eğitimlerinin Etkinliği: Bir Saha Araştırması

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi - III, Malatya, Turkey, 11 - 13 June 2015

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

20

Project

5

Open Access

1