Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Genç Kadınlarda Dismenore İle Duygusal Yeme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Uluslararası Maldia Sağlık Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 14 - 16 October 2022

Gebelikte Sağlık Uygulamalarının Psikososyal Belirleyicileri: Kesitsel Bir Çalışma

4. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 20 - 23 Şubat 2020, Bolu, 20 - 23 February 2020

Postpartum depression and psychosocial factors in the first-time for father

4th European Congress on Intrapartum Care: Making Birth Safer, Turin, Italy, 14 - 16 March 2019

ARE THERE A DIFFERENCE BETWEEN GENERATIONS IN EXPERIENCES ABOUTDISMENORE?

International Health Sciences Conference, Diyarbakır, Turkey, 14 - 17 November 2018

Premenstrual sendrom yaşayan kadınlarda cinsel işlev bozukluğu

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Dünya’da Ve Türkiye’de Ebelik Eğitimi

1.Uluslararası Sağlık bilimleri kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.1014

Medyanın Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

MEDYANIN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

The effect of exercise on qualityof life in pregnancy

19. World academy of science, engineering and technology conference proceedings, 30 - 31 January 2017

Üniversite öğrencilerinde dismenorenin uykusuzluk şiddetine etkisi

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 April 2017

Üniversite öğrencilerinde dismenorenin uykusuzluk şiddetine etkisi

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.51-52

Doğum profesyonellerinin sezaryen sonrası vajinal doğuma ilişkin görüşleri

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.8-9

Annne Baba Olmak, Çalışma Koşulları ve İzinler

Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 5 - 07 November 2015

Gebelerde Egzersiz

Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 5 - 07 November 2015

Anne Adaylarında Doğum Korkusu Ve Medyanın Rolü

Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 5 - 07 November 2015

Düzenli fiziksel egzersiz ve menstrual siklus

3.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Turkey, 11 - 13 April 2012

Books & Book Chapters

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Ebelik Tarihi

in: Ebelikte Meslek Tarihi ve Deontoloji, Türkmen H, Akın B, Yalnız Dilcen H, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, pp.67-74, 2022

Alternatif Doğum Uygulamaları ve Evde Doğum

in: Ebeler ve Ebelik Öğrencileri için Normal Doğum ve Doğum Sonrası Dönem, YEŞİLÇİCEK ÇETİN KIYMET, COŞAR ÇETİN FATMA, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, pp.131-146, 2018

Reproductive Health and Reproductive Rights

in: Developments in Health Sciences, Bulent OZDEMİR Nelya L. SHAPEKOVA Bilal AK Hicran YILDIZ Fugen OZCANARSLANLyudmila IVANOVA, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Project

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals