Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hemşirelikte Sanat Terapisi

Social Sciences Studies Journal , vol.6, no.71, pp.4535-4542, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DM Hastalarında Rahatsızlığa Dayanma Kapasitesi ve İnsülin Tedavisine Bakış Açısı

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019

İyileştirici Bir Tebessüm: Mizah

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019

Kronik Karaciğer Hastalıklarında Psikolojik İyi Oluş ve Bakım Bağımlılığı

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019

E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTANIN ÖZBAKIMINA ETKİSİ

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018

EMPATİ KANSER ALGISINI ETKİLER Mİ?

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018 Sustainable Development

Lateral thinking and the ability of managing patient expectations in nursing students

49th International Congress on Nursing Care Plan Health 50th World Congress on Men in Nursing, 16 - 18 July 2018

Cyberchondria and orthorexia in adults

49th International Congress on Nursing Care Plan Health 50th World Congress on Men in Nursing, 16 - 18 July 2018

Hemşirelik Öğrencilerinde Girişimcilik ve İş Umudu

1. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGRESİ, 4 - 05 May 2018

İnternet Bağımlılığının Obezite ile İlişkisi

1. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGRESİ, 4 - 05 May 2018 Sustainable Development

Self-Confidence Levels Of Students Who Make Their Internships in Accompany With Trainers

World Congress on Euro Nursing and Medicare Summit, 26 - 28 October 2017

CİNSİYETİN YAŞLI AYRIMCILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

9.ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, Turkey, 4 - 06 May 2017

Books & Book Chapters

Hemşirelikte Kültürel Duyarlılık

in: Temel Hemşirelik Esaslar, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Prof. Dr. Mağfiret Kara Kaşıkçı, Prof. Dr. Esra Akın, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.41-49, 2021

Metrics

Publication

38

Project

1
UN Sustainable Development Goals