Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GEBELERIN UYKU ÖZELLİKLERİNİN PRENATAL BAĞLANMA İLE İLİŞKİSİ

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.28, sa.3, ss.164-171, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBELERİN İŞE BAĞLI GERGİNLİKLERİ İLE ÇATIŞMA ÇÖZÜM STİLLERİARASINDAKİ İLİŞKİ

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.187-195, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelerin İşe Bağlı Gerginlikleri İle Çatışma Çözüm Stilleri Arasındaki İlişki

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.187-195, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prenatal Tarama Testleri Yaptırmanın Gebelik AnksiyetesineEtkisi

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.35-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KADINLARDA MEME KANSERİ ENDİŞE DÜZEYİ İLE ERKEN TANI UYGULAMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.44-53, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin eş tarafından uygulanan şiddete ilişkin tutumları

International Journal of Human Sciences, cilt.15, sa.2, ss.919-930, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Social physique anxiety levels and influential factors in women who have aesthetic surgery

Turkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, cilt.27, sa.4, ss.169-177, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The impact of gender on spouse preference in university students

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, sa.3, ss.436-441, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Partneri olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin eş seçimi tercihlerinin karşılaştırılması

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.6-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ORAL KONTRASEPTĠF KULLANIMI VE SEREBRAL VENÖZ SĠNÜS TROMBOZU: OLGU SUNUMU

Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019

BAĞIRSAK MĠKROBĠYOTASI POSTPARTUM DEPRESYON ĠLE ĠLĠġKĠLĠ MĠDĠR?

Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019

GEBELĠKTE EPĠLEPSĠ: OLGU SUNUMU

Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Türkiye, 4 Ekim - 06 Nisan 2019

BAKTERĠYEL VAJĠNOZĠS TEDAVĠSĠNDE VAJĠNAL PROBĠYOTĠKLERĠN YERĠ

Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019

Apekdektomi Yapılan Gebeninin Olgu Sunumu

1.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, 4 - 06 Ekim 2019

Meme kanseri endişe düzeyinin ortorektik eğilim (sağlıklı beslenme takıntısı) ile ilişkisi

2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

BOŞANMANIN ACIMASIZ SONUCU: EBEVEYN YABANCILAŞTIRMASENDROMU

GEVHER NESİBE3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019

BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: KURTARILMIġ ANNE ÖLÜMÜ (NEARMĠSS)

GEVHER NESİBE3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019

ORTA YAġ KADINLARDA KONSEPSĠYON VE KONTRASEPSĠYON

GEVHER NESİBE3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019

ANNE SÜTÜNDEKĠ MĠNĠ MUCĠZELERĠN ( miRNA) BEBEK SAĞLIĞI ĠÇĠNÖNEMĠ

GEVHER NESİBE3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019

TRADITIONAL APPLICATION OF THE POSTPARTUM PERIOD: PLACENTOPHAGY

6.Uluslararası, 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Malatya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYİ DOĞUM SONU YAPILAN GELENEKSELUYGULAMALARI ETKİLER Mİ?.

1.uluslararası hemşirelik ve inovasyon kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2018

ARE THERE A DIFFERENCE BETWEEN GENERATIONS IN EXPERIENCES ABOUTDISMENORE?

International Health Sciences Conference, Diyarbakır, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018

TURKISH ADAPTATION OF THE CYBER AGGRESSION IN RELATIONSHIPS SCALE:VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

International Health Sciences Conference, Diyarbakır, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018

ÖĞRENCİLERİN SİBER SALDIRI DENEYİMLERİ İLE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

I. ULUSLARARASI BATTALGAZiMULTiDiSIPLiNERCALl§MALAR KONGRESI, Malatya, Türkiye, 7 Kasım - 09 Aralık 2018

ANNE MİKROBİYOTASININ BEBEK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMİ

I. ULUSLARARASI BATTALGAZiMULTiDiSIPLiNERCALl§MALAR KONGRESI, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018

Cinsiyete göre Sosyal Medya Bağımlılığı Kişilerarası İlişki Tarzını Etkiler mi?

1. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Kişilik Özellikleri Dismenore Yaşama Nedeni Midir?

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Dismenore gebelik öncesi doğum korkusu ile ilişkili midir?

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Ebeliğin Güncel Durumu

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Aralık 2017

GEBELIKTEKI UYKU SORUNUNUN PRENATALBAĞLANMA ÜZERINE ETKISI

5. Uluslararası16. UlusalHEMŞİRELİK KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

KADIN DOĞUM KLINIKLERINDE BALON UYGULAMASI

5. Uluslararası16. UlusalHEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

GEBELERİN UYKU ÖZELLİKLERİ VE DEPRESİF SEMPTOMLAR ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

YOKSULLUK VE KADIN SAĞLIĞI

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

The relation between social physique antxiety level and aesthetic intervention

International Engineering, Science and Education Conference, 1 - 03 Aralık 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni Koronavirüs (COVID-19) ve Doğum Sonrası Dönem

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞININ TOPLUM ÜZERİNE ETKİLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI, Rukuye Aylaz, Erman Yıldız, Editör, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, ss.62-68, 2020