Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Different Pre-Competition Anxiety and Self-Confidence on the Performance in Bouldering Climbers

Gazıantep University Journal of Sport Science, cilt.3, ss.1-9, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FARKLI SKAPULAR POZİSYONLARDA ÖLÇÜLEN EL KAVRAMA KUVVETİ İLE DENGE VE GÖVDE ENDURANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ

9th International Congress of Sports Physiotherapists, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.181-183

ELİT FUTBOLCULARDA PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ

9th International Congress of Sports Physiotherapists, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.10-12

ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN PRE-COMPETITION ANXIETY LEVELS AND PERFORMANCE IN ELITE BOULDERING ROCK CLIMBERS

The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.95-96