Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Socioeconomic profile of the preschool education preservice teachers

Eurasian Journal of Educational Research, cilt.78, ss.61-80, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Socioeconomic Profile of Early Childhood Education Preservice Teachers

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.74, ss.61-80, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kastamonu Journal of Education

The Turkish preservice preschool teachers’ views on parenting, cilt.24, sa.4, ss.1935-1950, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okul öncesi eğitimin ve annelerin hikaye kitabı okumasının çocukların sosyal beceri gelişimi ile ilişkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.37, sa.2, ss.99-119, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen adaylarının olumlu sosyal ve saldırgan davranış eğilimlerinin incelenmesi

Bülent Ecevit Üniversitesi Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.236-243, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sharing international perspectives on preschool education: A videoconference experience with graduate students in Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.5, sa.4, ss.627-634, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Counseling and guidance services in early childhood education : The case of public preschools in Malatya, Turkey

US-China Education Review B, cilt.2, sa.10, ss.875-880, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The use of social stories for children with pervasive developmental disorders

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.101-121, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Applicability of play therapy in Turkish early childhood education system: Today and future

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.5, ss.50-54, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A comparison of Turkish and American children’s illustrated story books

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges ICEFIC 2015, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.454-456

The transition of preschool education from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey

9th. International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.175

Sharing international perspectives on ECE: A videoconference experience with preschool education graduate students in Turkey

International Symposium, New Issues on Teacher Education, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2013, ss.108

Atılganlık, yalnızlık ve umutsuzluğun aile ortamlarını değerlendirmeyle ilişkisi

19. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011, ss.22-23

Üniversite öğrencilerinin atılganlık, yalnızlık ve umutsuzluk düzeyleri

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011, ss.200

Applicability of play therapy in Turkish early childhood education system: Today and future

World Conference on Psychology, Counselling & Guidance, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Nisan 2010, ss.156

Helping at-risk young children through filial play therapy

Association for Childhood Education International (ACEI), Annual International Conference & Exhibition, Tampa, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Mayıs 2007, ss.66

Psikanalizin sanatsal yaratımlardaki düşünce içeriklerine ve imajlara etkisi.

Ulusal Psikoloji Öğrencileri Psikoloji ve Sanat Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2003, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğumdan ölüme gelişim

Psikoloji, Mehmet Yapıcı, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.217-259, 2018

Genetik ve çevresel temeller

Bebekler ve çocuklar: Doğum öncesinden orta çocukluğa, Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.50-89, 2015

Çocuk ve oyun: Çocukların öğrenmesini ve anlamasını destekleme

Okul öncesi eğitime giriş, Neslihan Avcı Mehmet Toran, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.125-151, 2015

Dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu

Okul öncesi eğitime giriş, Neslihan Avcı Mehmet Toran, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.21-47, 2015

Bebeklik ve yürüme çağında bilişsel gelişim

Bebekler ve çocuklar: Doğum öncesinden orta çocukluğa, Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.202-245, 2015

Erken çocukluk eğitiminin sağlık açısından önemi

Koruyucu Sağlık Rehberi, Cengiz Yakıncı Erdem Yeşilada, Editör, Türk Eczacılar Birliği, Ankara, ss.204-207, 2013

Turkish mothers’ attitudes toward childrearing practices

Umı Proquest Dissertation Publishing, Ann Arbor, 2011