Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Socioeconomic profile of the preschool education preservice teachers

Eurasian Journal of Educational Research, vol.78, pp.61-80, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Socioeconomic Profile of Early Childhood Education Preservice Teachers

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.74, pp.61-80, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Kastamonu Journal of Education

The Turkish preservice preschool teachers’ views on parenting, vol.24, no.4, pp.1935-1950, 2016 (International Refereed University Journal)

Okul öncesi eğitimin ve annelerin hikaye kitabı okumasının çocukların sosyal beceri gelişimi ile ilişkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.37, no.2, pp.99-119, 2013 (National Refreed University Journal)

Öğretmen adaylarının olumlu sosyal ve saldırgan davranış eğilimlerinin incelenmesi

Bülent Ecevit Üniversitesi Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.3, no.3, pp.236-243, 2013 (International Refereed University Journal)

Sharing international perspectives on preschool education: A videoconference experience with graduate students in Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.5, no.4, pp.627-634, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Counseling and guidance services in early childhood education : The case of public preschools in Malatya, Turkey

US-China Education Review B, vol.2, no.10, pp.875-880, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

The use of social stories for children with pervasive developmental disorders

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.101-121, 2011 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Applicability of play therapy in Turkish early childhood education system: Today and future

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.5, pp.50-54, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A comparison of Turkish and American children’s illustrated story books

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges ICEFIC 2015, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.454-456

The transition of preschool education from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey

9th. International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.175

Sharing international perspectives on ECE: A videoconference experience with preschool education graduate students in Turkey

International Symposium, New Issues on Teacher Education, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013, pp.108

Atılganlık, yalnızlık ve umutsuzluğun aile ortamlarını değerlendirmeyle ilişkisi

19. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2011, pp.22-23

Üniversite öğrencilerinin atılganlık, yalnızlık ve umutsuzluk düzeyleri

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.200

Applicability of play therapy in Turkish early childhood education system: Today and future

World Conference on Psychology, Counselling & Guidance, Antalya, Turkey, 21 - 25 April 2010, pp.156

Helping at-risk young children through filial play therapy

Association for Childhood Education International (ACEI), Annual International Conference & Exhibition, Tampa, United States Of America, 2 - 05 May 2007, pp.66

Psikanalizin sanatsal yaratımlardaki düşünce içeriklerine ve imajlara etkisi.

Ulusal Psikoloji Öğrencileri Psikoloji ve Sanat Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 July 2003, pp.15

Books & Book Chapters

Doğumdan ölüme gelişim

in: Psikoloji, Mehmet Yapıcı, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.217-259, 2018

Genetik ve çevresel temeller

in: Bebekler ve çocuklar: Doğum öncesinden orta çocukluğa, Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.50-89, 2015

Çocuk ve oyun: Çocukların öğrenmesini ve anlamasını destekleme

in: Okul öncesi eğitime giriş, Neslihan Avcı Mehmet Toran, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.125-151, 2015

Dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu

in: Okul öncesi eğitime giriş, Neslihan Avcı Mehmet Toran, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.21-47, 2015

Bebeklik ve yürüme çağında bilişsel gelişim

in: Bebekler ve çocuklar: Doğum öncesinden orta çocukluğa, Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.202-245, 2015

Erken çocukluk eğitiminin sağlık açısından önemi

in: Koruyucu Sağlık Rehberi, Cengiz Yakıncı Erdem Yeşilada, Editor, Türk Eczacılar Birliği, Ankara, pp.204-207, 2013

Turkish mothers’ attitudes toward childrearing practices

Umı Proquest Dissertation Publishing, Ann Arbor, 2011