Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Maviyemiş (Vaccinium myrtillus) Meyvesinin Kimyasal Kompozisyonu ve Fonksiyonel Özellikleri

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies-ICAFOF 2018, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.83

Pomelo (Citrus maxima Burm. Merrill) Uçucu Yağının Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies-ICAFOF 2018, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.85

Maviyemiş (Vaccinium myrtillus) Meyvesinin Kimyasal Kompozisyonu ve Fonksiyonel Özellikleri

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies-ICAFOF 2018, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.83

Pomelo (Citrus maxima Burm. Merrill) Uçucu Yağının Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.85