Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COCA COLA’NIN 2019 YILINDA RAMAZAN AYINDA YAYINLANAN REKLAM FİLMİNİN KÜLTÜREL GÖSTERGELER AÇISINDAN ANALİZİ

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019

TRADITION OF MONITORING IN THE NEW WORLD ORDER: FROM INSTRUMENTALMONITORING TO VIRTUAL MONITORING

3rd International Conference on the Changing World and Social Research, Roma, Italy, 8 - 10 August 2017

Türk Basın Tarihinde Muhalif Bir Gazete Tanin

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016

THE EDUCATIONAL FUNCTION OF THE TURKISH MEDIA IN GERMANY THE LERNEN MACHT STARK LEARNING MAKES STRONG CAMPAIGN

International Conference on Social Sciencesand Education Research, 29 - 31 October 2015

NEWSPAPER AND JOURNALISM FROM VIEWPOINTOF ARTHUR SCHOPENHAUER

The 2015 WEI International Academic Conference Proceedings, 18 - 21 January 2015

Books & Book Chapters

Yalan Haber ve Etik

in: Dijital SİS: Yeni Medya Çağında Bilginin ve Gerçeğin Değişen Konumu, İşleyen, Mustafa; Şimşek İşleyen, Fadime, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.99-134, 2022

EBEVEYN PERSPEKTİFİNDEN DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI

in: Dijital Medya Okuryazarlığı, Eylem Şentürk Kara, Nida Sümeyya Çetin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.85-123, 2022

Yalan Haber ve Etik

in: Dijital Sis Yeni Medya Çağında Bilginin ve Gerçeğin Değişen Konumu, Mustafa İşliyen ve Fadime Şimşek İşliyen, Editor, Çizgi, Konya/İstanbul, pp.99-134, 2022

Haber Üretim Süreci ve İnternet Gazeteciliği

in: Dijital Dünyada Haberin Dönüşümü, Olkun, Emre Osman, Editor, Literatürk Yayınları, Konya, pp.29-54, 2022

Dijital Medya Okuryazarlığı Literatürüne Tarihsel Bir Değini

in: Dijital Medya Okuryazarlığı, Şentürk Kara, Eylem; Çetin, Nida Sümeyya, Editor, Nobel Yayınları, pp.1-33, 2022

Haber Üretim Süreci ve İnternet Gazeteciliği

in: DİJİTAL DÜNYADA HABERİN DÖNÜŞÜMÜ, Emre Osman OLKUN, Editor, Literatürk, Konya, pp.29-55, 2022

DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI LİTERATÜRÜNE TARİHSEL BİR DEĞİNİ

in: Dijital Medya Okuryazarlığı, Eylem Şentürk Kara, Nida Sümeyya Çetin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-28, 2022

Covid - 19 Pandemisinin Türk Basınındaki Karikatürlere Yansıması

in: Pandemi Döneminde İletişim Çalışmaları, Öztürk, Bahar; Akyol, Mevlüt, Editor, Nobel Yayınevi, pp.135-167, 2021

COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRK BASININDAKİ KARİKATÜRLERE YANSIMASI

in: PANDEMİ DÖNEMİNDE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI, Mevlüt Akyol, Bahar Öztürk, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.135-167, 2021

Sosyal Medyada Dini, Milli ve Siyasi Kimliğin Sunumu: İnönü Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

in: Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Vefalı Enserov, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.41-107, 2020

Veri gazeteciliği

in: Dijital Gazetecilik ve İletişim, Mustafa İşleyen, Fadime Şimşek İşleyen, Editor, Literatürk, Konya, pp.77-100, 2019

Episodes in the Encyclopedia