Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RİSKY WORKPLACE ENVİROMENT ASSESSMENT OF INTERN DOCTORS AT SCHOOL AND THEİR EXPOSURE TO MOBBİNG

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, sa.27, ss.369, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Risky workplace environment assessment of intern doctors at school and their exposure to mobbing

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, cilt.27, ss.488, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI

ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.1, ss.16-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.9, ss.16-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the Defensive Medical Practices of the Physicians Working in the City Center of Malatya

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, sa.2, ss.270-275, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FEEDING AND HEALTHY LIFE BEHAVIORS IN MEDICINE FACULTY STUDENTS

International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research, cilt.0, sa.9, ss.16-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göçlerin Çocuk Sağlığına Etkileri

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Özel Sayısı, cilt.3, sa.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of job satisfaction and quality of life in public health assistants

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, sa.4, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Patient Rights in Pediatrics.

11th International Conference On Qulity İn Healthcare, Accreditation And Patient Safety, 26 - 29 Nisan 2017

Çocuk sağlığı ve hastalıklarında hasta hakları

11. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon Ve Hasta Güvenliği Kongresi;, 26 - 29 Nisan 2017

Tıp fakültesi öğrencilerinde beslenme ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 15 - 19 Mart 2017