Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

kama lateral dişlerin direkt kompozit veneer restorasyonlarla tedavisi: olgu sunumu

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 1-3 Aralık 2017, Yer : Tasigo Hotel ESKİŞEHİR, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.1

Diamond-blackfan anemisinin dental bulguları: Olgu sunumu.

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2017