Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TOPLUMSAL DEĞİŞME BAĞLAMINDA GENÇLİK SORUNLARI

Turkish Studies, cilt.12, sa.25, ss.513-534, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEĞERLERİN KAYNAĞI VE ANLAMLANDIRILMASI

Turkish Studies, cilt.12, sa.21, ss.349-366, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Dünyada Dini Cemaatler

/ Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.3, sa.2, ss.41-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Modernleşme Sürecinde Eğitimin Rolü

Hikmet Yurdu, cilt.9, sa.18, ss.177-191, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

University Education and Value Change in the Context of Globalization

International Conference on Researc in EducationScience, Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

Religious Communities the Modern World

International Conference on Researhc in Education Science, Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017