Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Medeniyetimizin Tapu Senetleri Olarak Şahideler - Osmanlı Örneği-

III. ULUSLARARASI İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU (DİN, BİLİM VE MEDENİYET), Malatya, Turkey, 11 April 2019 - 12 April 2012, pp.90-120

OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARINDA KULLANILAN AKANTUS YAPRAĞI

6. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 29 March 2019 - 31 March 2018, pp.305

OSMANLI MEZAR TAŞLARINDA SERVİ MOTİFİ

I. ULUSLARARASI TÜRK-İSLAM MEZAR TAŞLARI KONGRESİ, Aydın, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.251-281

HARPUT SARAHATUN CAMİİ KİTABE VE SÜSLEMELERİ

ULUSLARARASI CAMİ SEMPOZYUMU ( SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN), Malatya, Turkey, 8 - 09 October 2018, vol.II, pp.505-535

OSMANLI DÖNEMİ KADIN MEZAR TAŞLARINDA KULLANILAN BİTKİSEL MOTİFLER

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, pp.460-481

OSMANLI DÖNEMİNDE KULLANILAN SARIKLI MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI

TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Muş, Turkey, 10 - 13 May 2017, vol.III, pp.117-145

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

10