İslam Estetiğinin Hadis Temeli


Creative Commons License

YILDIRIM M.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ss.153-168, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Marife Dini Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.153-168

Özet

Bu çalışmada, hadislerde geçen güzellikle ilgili sekiz konu ele alınmıştır. Bunlar, “Güzel Giyinme”, “Güzel Koku”, “Her İşin Güzel Yapılması”, “Güzel Söz”, “Güzel Ses”, “Güzel İsim”, “Güzel Muamele” ve “Güzel Ahlak”tır. Her bir konuya ait hadisler ana kaynaklarından verilmiştir. Güzellik konusunda Hz. Peygamberin uygulamaları, onun zamanında cereyan eden hadiseler ve sözleri ile ilgili rivayetler, çalışma konumuzun kaynağını oluşturmaktadır. Hz. Peygamberin “en güzel örnek” olarak gönderilmiş olması zaten bütün güzelliklerin öğreticisi olduğu mesajını vermektedir. Dolayısıyla ondan gelen haberler güzellik medeniyeti inşa etme hedefini de açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca sonuç ve değerlendirme kısmında da görüşlerimiz ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İslam, hadis, estetik, güzelik. 

In this study, beauties of the prophet as saying as many as eight have been determined. These are, "Nice dress", "Beautiful fragrance", "Every good work done", "Good speech", "Nice voice", "Nice name", "Good behavior" and "Good ethics". The Prophet's practices, the events of his time and his words are the source of the study. The Prophet, "the most beautiful example" to be sent as a message that already has all the beauty tutorial. So the news from her goal of becoming more clearly evident to build a civilization of beauty. In addition, we have expressed our view in result. Key Words: Islam, hadith, aesthetic, beauty.