Education Information

Education Information

 • 2007 - 2008 Post Doctorate

  University of London-Goldsmiths College, Unit for School and Family Studies, Unit for School and Family Studies, England

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerine etkisi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1994 Postgraduate

  Grupla psikolojik danışmanın cinsiyet sınıf ve başarı düzeyleri farklı öğrencilerin öz saygı düzeyine etkisi

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016Master Course of Positive psychotherapy, The training consisted of 30 hours of theoretical and practical 3. traning, Olgu Counseling Center, Kurs, 02.06.2016 (Uluslararası)

  Vocational Training , Olgu PD Merkezi

 • 2015Çocuk istismarı ve ihmalini önleme eğitimi, Çocuk istismarı ve ihmalini önleme eğitimi ve çalıŞtayı, 5. Sağlık Bakanlığı Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kurs, 15.11.2014 -16.11.2014 (Ulusal)

  Vocational Training , İnönü Üniversitesi-Sağlık Müdürlüğü

 • 2015Master Course of positive Psychotherapy, The training consisted of 30 hours of theoretical and practical 4. traning, Olgu counseling center, Kurs, 24.06.2015 -26.06.2015 (Uluslararası)

  Vocational Training , Olgu PD Merkezi

 • 2013Rüyaların psikodramada kullanılması, 5. Psikoterapi Yaz Okulu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikyatri 6. Anabilim Dalı, Kurs, 28.06.2013 -30.06.2013 (Ulusal)

  Personal Evolution , İnönü Üniversitesi

 • 200711. Niteliksel AraŞtırma Yöntemleri Kursu, Niteliksel araŞtırma yöntemleri kuramsal ve uygulama kursu, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Kurs, 11.06.2007 -15.06.2007 (Ulusal)

  Vocational Course , Hacettepe Üniversitesi

 • 2007Bilgisayar Destekli Nitel veri analizi NVivo programının tanıtım ve uygulama çalıŞtayı, NVivo programı 14. tanıtım, kullanım ve uygulama çalıŞtayı, Anı Yayıncılık Eğitim ve DanıŞmanlık, ÇalıŞtay, 27.01.2007 - 28.01.2007 (Ulusal)

  Vocational Training , Anı Yayıncılık

 • 2007bacis course of positive psychotherapy, The training consisted of 30 hours of theoretical and practical 7. traning, olgu counseling center, 2007-2013 Arası (Uluslararası

  Vocational Training , Olgu PD Merkezi

 • 2006Aile ve Evlilik Terapileri Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim ÇalıŞması, ORtadoğu 1. Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Sertifika,

  Vocational Training , Ortadoğu Teknik Üniversitesi ANkara

 • 200515. Training seminar of positive psychotheraphy conducted by professor Nossrat Peseschkian., Positive psychotheraphy, Positive Psychotheraphy Center,

  Vocational Training , Uluslararası Positif Terapi

 • 200512. Kognitif ve DavranıŞ Terapileri Kuramsal Eğitim, Kognitif BiliŞsel DavranıŞçı Terapiler yaklaŞımı eğitimi, Composmentis Psikyatri Eğitim ve araŞtırma Merkezi, Kurs

  Vocational Training , Composmentin Psik. Merkezi

 • 2004Aile ve Evlilik Terapileri Kuramsal ve Uygulamaları Eğitim ÇalıŞması, Ortadoğu 2. Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

  Vocational Training , Orta Doğu Teknik Üniversitesi