Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2002 Tıpta Yandal Uzmanlık

  İnönü Üniversitesi, Tı Fakültesi, Hematoloji, Türkiye

 • 1991 - 1996 Tıpta Uzmanlık

  Sb Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul, Sb Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanes, İç Hastalıkları, Türkiye

 • 1982 - 1988 Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Tıpta Uzmanlık

  Akut lösemili hastalarda kemoterapi sonrası gelişen nötropenide, ateşli ve ateşsiz dönemlerde serum CRP, IL-6 ve IL-8 düzeyleri

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji

 • 1996 Tıpta Uzmanlık

  Çeşitli nedenlere bağlı splenomegalilerde splenik ven çapı ile çevre kanındaki lökosit, granülosit, eritrosit ve trombosit değerlerinin ilişkileri

  Sb Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye, İç Hastalıkları

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce