Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

MEVLÂNÂ'DA ZITLIK ONTOLOJİSİ: VARLIK VE YOKLUK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.7, no.2, pp.211-215, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

SPİNOZA ONTOLOJİSİ BAĞLAMINDA YAPAY ZEKÂ VE BİR DUYGU VARLIĞI OLAN İNSAN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.27-40, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

JOHN LOCKE EPİSTEMOLOJİSİNDE DOĞRULUK KAVRAMI

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.167-178, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Değer Kavramına İlişkin Kökensel Bir Çözümleme Denemesi

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.6, no.2, pp.183-188, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Kendine Yetme Erdemi Olarak Aylaklık: Kinikler Örneği

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.6, no.2, pp.189-195, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Varlık ve Bilginin Korelasyonu Üzerine Bir Değerlendirme

Bilim Toplum, vol.10, no.2, pp.87-102, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

ONTOLOJİK SINIRLARIN BELİRSİZLİĞİ: YAPAY ZEKÂ, MİT VE HER (AŞK) FİLMİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR SANAT DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.40-46, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

BİLME VE ANLAMANIN ANLAMI ÜZERİNE BİR DERKENAR

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.5-18, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

JOHN LOCKE’DA TEMSİL TEORİSİ: SÖZCÜK VE İDE İLİŞKİSİ

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.73-90, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

HUME’UN AHLÂK KURAMI ÜZERİNE YAPILAN BAZI YORUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), vol.8, no.2, pp.497-504, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İBN HALDUN VE JOHN LOCKE UN EMPİRİK EPİSTEMOLOJİLERİ BAĞLAMINDA DUYU ÖTESİNE GEÇİŞ VE TANRI MESELESİ

Journal of International Social Research, vol.12, no.68, pp.725-731, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Heidegger ve Sartre ın Hiçik Çözümlemeleri Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.39-50, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Heidegger in Hiçlik Çözümlemesine Varlık ve Zaman Çerçevesinde Bir Bakış

BIJOB BEYTULHIKME INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.6, no.1, pp.47-62, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

A View on Heidegger's Analysis of Nothingness in terms of Being and Time

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.6, no.1, pp.47-62, 2016 (ESCI) identifier

Spinoza Ateist Midir L Strauss E E Harrise Karşı

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.253-270, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Platon ve Ksenophon un Sokrates Savunmaları Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

ÖZNE Felsefe Bili ve Sanat Yazıları, vol.24, no.24, pp.321-336, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Ölümde Özdeşliğini Bulan Dasein: Moribundus Sum Versus Cogito Sum

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.2, pp.17-37, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Dasein that It Has Its Identity in Death: 'Moribundus Sum' versus 'Cogito Sum'

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.2, no.2, pp.17-34, 2012 (ESCI) identifier

David Hume'da İnsan Doğasının Evrenselliği Temelinde Ahlak Problemi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.657-665, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Spinoza'da Tanrı ve İnsan Bağlamında Özgürlük problemi

Felsefelogos, vol.40, no.1, pp.131-137, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Arabi'nin Epistemolojisinde Duyu Ve Akıl

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, vol.10, no.3, pp.43-56, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Akılcılık ve Rasyonalizme Dair Hermenötik Bir Yaklaşım Denemesi

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, pp.49-51, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

"Yapılandırmacı Yaklaşımın Din ve Ahlak Öğretiminde Uygulanabilirliğin Epistemolojik İmkanı"

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.85-94, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

David Hume'da Nedensellik Bağlamında Tanrı Problemi

Felsefe Dünyası, vol.52, pp.182-195, 2010 (Scopus)

İbn Arabi’de Tasavvufi Tecrübenin Epistemolojik Mahiyetine Dair

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, vol.29, no.29, pp.115-127, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Sense and Reason in Ibn al-Arabi's Epistemology

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.10, no.3, pp.43-56, 2010 (ESCI) identifier

J P Sartre da Özgürlüğün Ontolojik Temelleri Üzerine

Selçuk Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, vol.30, no.30, pp.33-44, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Bilimsel ve Felsefi Gelişmelerin Eğitim Anlayışına Etkileri

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, pp.8-12, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

David Hume da Psiko epistemolojik İlke Nedensellik

Selçuk Ünviversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.20, pp.173-202, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

John Locke’xxda Epistemolojik Tutarsızlık Üzerine Bir Analiz

Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, pp.92-96

Psikofiziksel Paralelizm: Spinoza Örneği

Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020

PHILOSOPHY OF IBN HALDUN

Euroasia Summit Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, 6 - 09 December 2020, pp.75-81

Zihin-Beden İlişkisinin Ontolojik Düzlemi Üzerine Bir Değerlendirme

10th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences, 20 - 21 November 2020, pp.340-346

Kategorik Düşünme Tuzağı veya Anlamanın Esnekliği: Hume ve Leibniz Örneği

10th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences, Almaata, Kazakhstan, 20 - 21 November 2020

Sosyal Medya-Ahlak İlişkisi Bağlamında Yapılan Tartışmalardaki Paradigmatik Farklılık

VIII. Uluslararası Kongre Toplum, Siyaset Ve Ekonomi, Malatya, Turkey, 12 - 13 October 2019, pp.37-45

Bilmenin Sınırları ve İletişimin İmkânı Üzerine Bir Değrelendirme

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1584-1591

Rasyonalite ve İletişimsel Eylemin Doğası Üzerine

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1576-1583

Rasyonalite ve Makuliyetin Ölçüsü Üzerine Bir Değerlendirme

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, pp.21-25

İnsan Haklarının Felsefi Dayanakları Üzerine Bir Deneme

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, pp.9-13

Bireysel Ve Toplumsal Kaynağı Bakımından Bir Adalet Teorisinin İmkânı

VII. Uluslararası Sempozyum ”İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset Ve Ekonomi”, Malatya, Turkey, 12 - 13 October 2018, pp.90-98

İbnü’l Arabide Tenzih ve Teşbih Dengesi Bakımından Hak Kavramı

Uluslararası İbnül-Arabi Sempozyumu, Malatya, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.155-170

Dil ve Anlamın Doğası Üzerine Bazı Değerlendirmeler

3. UluslararasıBilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Nevşehir, Turkey, 9 - 12 September 2018, pp.151-160

Düşünme ve Akletmenin Mahiyeti Üzerine Bazı Düşünceler

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017

Malatyalı Bir Filozof: Takiyettin Mengüşoğlu Hayatı, Eserleri ve Felsefi Kişiliği

Uluslararası Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu, 17 - 19 November 2017, pp.76

Malatyalı Bir Filozof: Takiyettin Mengüşoğlu- Hayatı, Eserleri ve Felsefî Kişiliği

Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu, Malatya, Turkey, 17 - 19 November 2017, pp.78-79

Akıl, Akılyürütme Ve Makuliyet’in Mahiyeti Üzerine Bazı Mülahazalar

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu’, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.0-15

Kültürce Kalkınmanın Sosyal Şartları Perspektifinden Doğu Anadolu Bölgesine Bir Bakış

ÜnidaP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı -Sosyal Kalkınma-, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.609-618

A Philosophical Inquiry Concerning Our Attitude Toward Environment In Terms of The Balance of Moral and Aesthetics

ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.435-444

"Kültürce Kalkınmanın Sosyal Şartları" Perspektifinden Doğu Anadolu Bölgesine Bir Bakış

Ünidap Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.609-618

Varoluşun Olgusallığı Üzerine Felsefece Bazı Değerlendirmeler

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2015, pp.902-907

Var Olmak ve Yok Olmak Anaforunda Ölüm Korkusu Olmak mı Ölmek Mi

IV. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu, Felsefe ve Ölüm, Turkey, 7 - 09 October 2015

Barışın İnsan Doğasındaki Temelleri Üzerine Bazı Mülahazalar

Toplumsal Barışın Sağlanması ve Sonrası Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 11 - 12 June 2015

İbn Arabi’de Dil Varlık İlişkisi

13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.289-295

Ben’den Hareketle Beni Ve Dışındaki Varlığı Kurma Çabası Üzerine Bazı Mülahazalar

III. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu, Kişi,Kişilik Kimlik ve Toplum, Çankırı, Turkey, 4 - 06 October 2013, pp.125-132

Transendental Diyalektikten Dinsel Ahlaka Bir yol Çıkar Mı? Kant Üzerinden Bir Çözümleme

Felsefe, Edebiyat ve Değerler” Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 03 November 2012, pp.267-277

Şakir Kocabaş’ın Önerdiği Gramatik Metodolojinin Bilginin İslamileştirilmesine Katkı Sağlama İmkanı Üzerine

Dini Ve Felsefi Metinler: 21. Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2011, vol.1, pp.107-117

David Hume'da Zorunluluk ve Özgürlük: Humecu Uzlaştırma

I. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 16 October 2010, pp.533-542

Pre-Sokratik Dönemde Arkhe ve Oluş Sorunu Çerçevesinde Tanrı Problemi

Antik Yunan’da Felsefe ve Çağımıza Etkileri, Ulusal Sempozyum, Aydın, Turkey, 14 - 16 April 2010, pp.182-199

Küreselleşme Ekseninde İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programının Din Felsefesi Açısından Analizi

Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi, Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2009, pp.284-290

Books & Book Chapters

- Dârülfünûn’da Felsefe TanımlamalarıÜzerine Bir İnceleme: Babanzâde Ahmet Naim ve Halil NimetullahÖrneği

in: BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDAYENİ YAKLAŞIMLAR - 1, Osman Köse, Esra Kirik, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.425-438, 2018

Barışın İnsan Doğasındaki Temelleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler

in: Özne Stoa Felsefesi, , Editor, Çizgi Yayınevi, Adana, pp.267-274, 2018

Müslümanca Demokrasi Üzerine Bazı Kavramsal/Kuramsal Mülahazalar

in: Müslümanca Demokrasi Üzerine Tartışmalar, Mustafa Çevik, Editor, Elips Yayınları, Ankara, 2018

Dilin Kullanımı Bağlamında Felsefe, Din ve Bilim İlişkisinin Anlamı Üzerine Bir Değerlendirme

in: Düşünce BilimleriKlasik Sorunlar- Güncel Tartışmalar, M. Nesim Doru, Ömer Bozkurt, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.19-30, 2018

Olgu Değer Tartışmaları

Sır Yayıncılık, Bursa, 2010