Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Bitki Biyolojisi

  • Bitki Anatomisi

  • Bitki Doku Kültürü

  • Bitki Fizyolojisi

  • Bitkilerin Büyüme ve Gelişimi

  • Temel Bilimler