Dr.Öğr.Üyesi

EMEK GÜLDOĞAN


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Eğitim Bilgileri

2012 - 2017

2012 - 2017

Doktora

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi, Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi, Türkiye

1996 - 2001

1996 - 2001

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Çeşitli çekirdek fonksiyonları ileoluşturulan destek vektör makinesi modellerinin performanslarının incelenmesi: Bir klinik uygulama

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2005

2005

Yüksek Lisans

Turgut Özal Tıp Merkezi hastane otomasyonundaki laboratuar sonuçlarının SPSS paket programına aktarılabilmesi için ara yüz yazılımı geliştirilmesi

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi (Yl)

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp

2009 - 2017

2009 - 2017

Okutman

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2001 - 2008

2001 - 2008

Okutman

İnönü Üniversitesi, Rektörlük, Enformatik Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar