Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  İnönü Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - 2019 Arapça Hazırlık sınıfları koordinatörü

  İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Verdiği Dersler

 • Lisans pratik- Nahiv

 • Lisans arpa dili grameri(nahiv)

 • Lisans Arapça I

 • Lisans Nahiv-pratik

 • Lisans Arapça II

 • Lisans Arap dili grameri (Nahiv, istima, m uhadese, kıraat,tabir imla)

 • Lisans Arap Dili Grameri (Nahiv)

 • Lisans Arap Dili Grameri (Nahiv-Pratik Konuşma)