Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Midyat Mor Barsavmo Kilisesi Düğün Ritüeli ve Müzikleri

XVIII. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Baku, Azerbaijan, 01 October 2021, vol.1, pp.110-120

Azerbaycan Karaçilerinde ve Türkiye Çukurova Romanlarında Müzik İcralarında Kullanılan Çalgılar

Bakü Müzik Akademisi 100. Yılı Çerçevesinde Etnomüzikolojide Aktüel Problemler ve Sorunlar Kongresi, Baku, Azerbaijan, 29 April 2021, vol.1, pp.155-164

Sivas/Zara Kültürel Kimliği ve Müzikleri

Uluslarası Sanad Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2019, vol.1, pp.157165

POPÜLER EZGİLERİN DİNİ RİTÜELLERDE KULLANIMI

ECSAC‘19 IVth EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ARTCULTURE, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, pp.304-310

ALEVİ-BEKTAŞİ SEMAHLARI NEVŞEHİR HACI- BEKTAŞİ VELİ ÖRNEĞİ

ECSAC‘19 IVth EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ARTCULTUR, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, pp.332-338

KISAS YÖRESİ ÇİFTELERİNİN MÜZİKAL AÇIDAN İNCELENMESİ

ECSAC‘19 IVth EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ARTCULTURE, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, pp.320-326

ROMAN (ÇİNGENE) MÜZİSYENLERİN MÜZİKLİ MEKÂNLARDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR(MALATYA ÖRNEĞİ)

1. Uluslarası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.3, pp.2678-2686

ANTAKYA ORTODOKS KİLİSESİ’NDE VAFTİZ VE MÜZİK

1. Uluslarası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.3, pp.2647-2654

MÜZİK VE RİTÜEL İLİŞKİSİ BAĞLAMINDAANTAKYA SÜRYANİ ORTODOKSLARI

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.3, pp.2664-2677

MUSİKİ DERNEKLERİNİN YÖRE MÜZİK KÜLTÜRÜNE KATKILARI(İSKENDERUN MUSİKİ DERNEĞİ ÖRNEĞİ)

1.Uluslarası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.3, pp.2655-2663

Mı·dyat Mor Barsavmo Kı·lı·sesı· Dı·nsel Müzı·k Pratı·klerı·

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, no.1, pp.108

Şanlıurfa Kısas Bölgesinde Semahlar ve Müziksel Analizleri

European Conference on Scıence, Art and Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017

Nevşehir Hacıbektaşi Veli Bağcılar Cemevinde Dönülen Semahlar ve Müziksel Analizleri

European Conference on Science, Art and Culture, prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017

Polat Müzk Kültürü

2. Uluslarası Sosyal Bilimler Sempozyumu, alanya, Turkey, 18 - 20 May 2017

Malatya Alevi Cemlerinde Semahlar ve Anlamları

Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, Sivas, Turkey, 18 - 20 April 2017, vol.1, pp.139-154

Dinsel İletişim Aracı Olarak Müzik

Müzikte Metodoloji ve Müzikte İletişim Uluslarası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016, vol.1, pp.61-72

PERFORMANS MEKANI-MÜZİK TÜRÜ VE ÇALGI KULLANIMI YÖNÜ İLE MALATYA ROMANLARI

ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 October 2015, vol.6, pp.467-473

Divriği Yöresi Alevi Bektaşi Cemaati Dini Ritüel ve Müzikleri

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 15 - 17 April 2015, vol.1, pp.265-274

Değişen Dünyada Yeni Birer Aydınlanma Değeri Olarak Eğitim Felsefesi ve Eğitim Etiği

4. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 May 2012, vol.1, pp.127-129

Ülkemizde Çoksesli Müzik Alanında Kadın Sanatçılar

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 5 - 07 September 2011, vol.1, pp.81-87

Books & Book Chapters

ARİF SAMİ TOKER’İN HAYATI VE BESTECİLİĞİ

in: Türk Müziğinde İz Bırakanlar, İMİK Ünal, HAŞHAŞ Sinan, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.71-81, 2022

ZEKİ ARİF ATAERGİN MUSİKİ HAYATI VE SİPİHR MAKAMINDAKİ BESTELERİ

in: TÜRK MÜZİĞİNDE İZ BIRAKANLAR IV, ünal imik, sinan haşhaş, Editor, EfeAkademi Yayınları, İstanbul, pp.247-260, 2022

Yesarî Asım Arsoy’un Musiki Hayatı, Besteleri ve Makamsal Analizleri

in: Türk Müziğinde İz Bırakanlar III, ünal imik, sinan haşhaş, Editor, EfeAkademi Yayınları, İstanbul, pp.131-143, 2021

Yıldırım Gürses’in Müzik Hayatı ve Bestelerinin Analizi

in: Türk Müziğinde İz Bırakanlar III, ünal imik, sinan haşhaş, Editor, EfeAkademi Yayınları, İstanbul, pp.45-58, 2021

Yellice Alevi Kültürel Kimliği İçerisinde Dede Teyyar Temizer ve Eserleri

in: Müzik Kimlik III, Sibel Paşaoğlu, Günsu Yılma Şakalar, Editor, Gece Yayınevi, Ankara, pp.1-15, 2021

Sümer Ezgü’ nün Hayatı ve Türk Müziğine Katkıları

in: Türk Müziğinde İz Bırakanlar III, ünal imik, sinan haşhaş, Editor, EfeAkademi Yayınları, İstanbul, pp.9-20, 2021

Bestekâr Yusuf Nalkesen

in: Türk Müziğinde İz Bırakanlar III, ünal imik, sinan haşhaş, Editor, EfeAkademi Yayınları, İstanbul, pp.249-260, 2021

MOR BARSAVMO KİLİSESİNDE DOĞUŞ BAYRAMI RİTÜELİ VE MÜZİK

in: Müzik Kimlik, Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU YÖNDEM Dr. Öğr. Üyesi Günsu YILMA ŞAKALAR, Editor, gece yayınevi, Ankara, pp.9-27, 2020

Türk Müziğine Adanan Bir Ömür: Münir Nureddin Selçuk

in: Türk Müziğinde İz Bırakanlar II, Ünal İmik, Sinan Haşhaş, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.263-276, 2020

MOR BARSAVMO KİLİSESİNDE DOĞUŞ BAYRAMIRİTÜELİ VE MÜZİK

in: Müzik ve Kimlik, sibel paşaoğlu yöndem. günsu yılma şakalar, Editor, gece kitaplığı, Ankara, pp.10-27, 2020

Hayatı ve Sanatçı Kişiliği İle Selahattin Alpay

in: Türk Müziğinde İz Bırakanlar II, Ünal İmik, Sinan Haşhaş, Editor, Efe Akedemi, İstanbul, pp.10-26, 2020

Propaganda, Din ve Müzik

in: İletişim ve Propaganda, mustafa karaca, caner çakı, Editor, eğitim yayınevi, Konya, pp.255-282, 2018

1980’xxLİ YILLARDA TÜRK SİYASAL HAYATINDA PROPAGANDA MÜZİKLERİ

in: TÜRK SİYASAL HAYATINDA PROPAGANDA MÜZİKLERİ, DERYA KARABURUN DOĞAN, CANER ÇAKI, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.33-53, 2018

TÜRK SİYASAL HAYATINDA PROPAGANDA MÜZİKLERİ

in: TÜRK SİYASAL HAYATINDA PROPAGANDA MÜZİKLERİ, DERYA KARABURUN DOĞAN, CANER ÇAKI, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.195-208, 2018

DOĞANŞEHİR (POLAT) MUSIC CULTURA

in: RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST. CENTURY TURKEY, HASAN ARAPGİRLİOĞLU, ATİLLA ATİK, ROBERT ELLIOT, EDWARD TURGEON, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.245-250, 2017

THE ANALYSIS ON ELECTION MUSIC AND PROPAGANDA POSTERS OF POLITICAL PARTIES IN 1999 GENERAL AND LOCAL ELECTIONS IN TURKEY

in: RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST. CENTURY TURKEY, HASAN ARAPGİRLİOĞLU, ATİLLA ATİK, ROBERT L. ELLIOTT, EDWARD TURGEON, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.179-186, 2017

Metrics

Publication

55

H-Index (TrDizin)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals