Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessing short-term effects of magnetite ferrite nanoparticles on Daphnia magna

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

RELATIONSHIPS BETWEEN ENVIRONMENTAL FACTORS AND PHYTOPLANKTON COMMUNITY IN TWO DAM LAKES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.77-86, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ASSESSMENT OF WATER QUALITY AND EPILITHIC ALGAE COMMUNITY STRUCTURE OF TOHMA RIVER, TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.1203-1217, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of nanoparticles on Daphnia magna population dynamics

CHEMISTRY AND ECOLOGY, cilt.34, ss.301-323, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of salinity tolerances on survival and life history of 2 cladocerans

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.38, ss.347-353, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Variations of phytoplankton community structure related to water quality in the deep dam lake

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, ss.1407-1417, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

An unusual cause of rectal bleeding: intestinal myiasis

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.51, ss.530-532, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Phytoplankton composition and abundance as indicators of environmental quality in Beyşehir Lake

ROFO-FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIET DER RONTGENSTRAHLEN UND DER BILDGEBENDEN VERFAHREN, cilt.29, ss.989-992, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

DETERMINATION OF THE ORIGIN OF THE WATERS OF KOYCEGIZ LAKE, TURKEY

JOURNAL OF HYDROLOGY, cilt.166, ss.171-191, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synanthropic Clogmia albipunctata causing urogenital and gastrointestinal myiasis

Turkiye Parazitol Derg, cilt.44, ss.182-184, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Limno-ecological properties of deep reservoir, Karakaya HEPP, Turkey

Journal of Science, cilt.24, ss.663-669, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İklim değişiminin tatlısu ekosistemine etkileri

1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 20 - 21 Aralık 2019, ss.1-11

Mikroplastik kirliliği ve etkileri

1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 20 - 21 Aralık 2019, ss.1-11

The short term effects of microplastic PVA on Daphnia magna population

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), Ankara, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.1

Effects of Co magnetic nanoparticles on Daphnia magna

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), Ankara, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.1

Phytoplankton Community Structure and Water Quality of Two Dam Lakes, Turkey

International Symposium On Academic Studies, Berlin, Almanya, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.152

Ecological Quality of Tohma Stream, Turkey

International Symposium On Academic Studies, Berlin, Almanya, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.155

Short-term effect of nanoparticles ZnO and TiO2 on Daphnia magna

ICOEST, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 28 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.36-42

Relationships between Nanoparticle TiO2 and Daphnia magna Population Dynamics

ICOEST, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 28 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.43-49

Management Status: Water Quality and Ecological Dynamics of the Dam Lake

ICSD, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 1 - 07 Ekim 2015, ss.1-7

Karakaya Baraj Gölün’de yaşayan Cyprinion macrastomus ve C. Kais’in büyüme ve üreme özellikleri

21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.1155

Tohma Çayı ağız bölgesinin (Malatya) su kalitesi ve Karakaya Baraj Gölü’ne olan etkisi

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.446-451

Non-native fish species in 30 shallow lakes located from north to south of Turkey

New Approaches for assessing the Impacts of Non-native Freshwater in the Mediterranean Region, International Workshop, Muğla, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2010, ss.29

Karakaya Baraj Gölü’nde (Malatya) yaşayan Acanthobrama marmid’ in üreme özellikleri

Ekoloji ve Çevre Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 5 - 10 Mayıs 2010, ss.122

Sultansuyu Baraj Gölü fitoplankton kompozisyonunun değerlendirilmesi.

Ekoloji ve Çevre Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 5 - 10 Mayıs 2010, ss.34

İki Cladocera türünde (Scapholeberis mucronata ve Simocephalus ventulus) tuzluluğun etkisi

Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2009, ss.17

Türkiye su kaynakları ve Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi’nde bentik omurgasız grubunun önemi

Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2009, ss.36

Çat Baraj Gölü (Malatya-Adıyaman) Su kalitesinin incelenmesi

Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2009, ss.64

Karakaya Baraj Gölü (Malatya) zooplankton faunasının vertikal dağılımı

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.413

Sultansuyu ve Sürgü Baraj Gölleri’nin (Malatya) su kalitesi üzerine değerlendirmeler.

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.422

Karakaya Baraj Gölü zooplankton kompozisyonunun su kalitesi ile ilişkisi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.530

Karakaya Baraj Gölü fitoplankton kompozisyonu ve su kalitesinin değerlendirilmesi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.312

Seasonal succession and distribution of Rotifera in Karakaya Dam Lake in eastern Turkey

12th World Lake Conference, Jaipur, Hindistan, 28 Ekim - 02 Kasım 2007, ss.2154-2156

Bioindicator benthic macroinvertebrate for assessing water quality: a case study on Karakaya Dam Lake

12th World Lake Conference, Jaipur, Hindistan, 28 Ekim - 02 Kasım 2007, ss.2148-2153

Karakaya Baraj Gölü zooplankton faunasının mevsimsel dağılımı

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, ss.235

Karakaya Baraj Gölü’nün (Malatya) su kalitesi ve bentik omurgasız kompozisyonu ile değerlendirilmesi

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, ss.214

Karakaya Baraj Gölü (Malatya) su kalitesinin değerlendirilmesi üzerine ön çalışma

II. Ulusal Limnoloji Kongresi, Sinop, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006, ss.1

Phytoplankton composition and abundance as indicators of environmental quality in Beyşehir Lake, Turkey

XXIX. The International Congress of Limnology, Lahti, Finlandiya, 8 - 14 Ağustos 2004, ss.185

Su kalitesi değerlendirmesinde bentik omurgasız kompozisyonu, Beyşehir Gölü örneği

I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, Kocaeli, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2004, ss.48

Beyşehir Gölü bentik omurgasız faunasının mevsimsel dağılımı ve su kalitesi ile ilişkisi

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2002, ss.78

Limnology and protection of some thermal springs of Köyceğiz-Dalyan nature reserve area in south-western Turkey

XXIX Congress on International Association of Hydrogeologists, Bratislava, Slovakya, 6 - 10 Eylül 1999, ss.695-700

Determination of preliminary data for ecosystem management and conservation of aquatic biodiversity of the Beysehir Lake (Turkey) as a drinking water reservoir

8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Kopenhag, Danimarka, 17 - 21 Mayıs 1999, ss.1-5

Limnology of meromictic lake Köyceğiz in Köyceğiz-Dalyan Nature Reserve Area in south-western Turkey and preliminary recommendation for its management

8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Kopenhag, Danimarka, 17 - 21 Mayıs 1999, ss.1-12

Water quality and management of the Beysehir Lake (Turkey) as a drinking water reservoir

3rd International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Çek Cumhuriyeti, 11 - 15 Ağustos 1997, ss.126

Köyceğiz-Dalyan Estuarin Ekosisteminde Tuzluluk Tabakalaşması

I. Ulusal Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Konferansı, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Haziran 1997, ss.331-338

Köyceğiz-Dalyan estuarin ekosisteminde Abra ovata (Mollusca: Bivalvia) üzerine bir çalışma

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 7 - 10 Temmuz 1995, ss.593-597

Köyceğiz-Dalyan estuarin ekosisteminde taban büyük omurgasız faunasının İncelenmesi

XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne, Türkiye, 6 - 08 Temmuz 1994, ss.241-247

Kitap & Kitap Bölümleri

Current Status of Freshwater Ecosystems

Limnology - Some New Aspects of Inland Water Ecology, Gökçe D., Editör, Intech, London, ss.1-11, 2019

Wetland Importance and Management

Wetlands Management: Assessing Risk and Sustainable Solutions, Gokce D., Editör, Intech, London, ss.3-10, 2019

Algae as an Indicator of Water Quality

Algae - Organisms for Imminent Biotechnology, Thajuddin N, Dhanasekaran D, Editör, Intech, Rijeka, ss.81-101, 2016

Beyşehir Gölü

Beyşehir Gölü, limnolojisi, Çevre Kalitesi, Biyolojik Çeşitliliği ve koruması, Kazancı N, Editör, İmaj Yayıncılık, Ankara, ss.35-100, 2003

Köyceğiz Gölü'ne Dökülen Akarsular

Akarsularda Biyotik İndeks Kullanılarak Biyolojik Çeşitlilik İncelenmesi. İmaj Yayıncılık, Kazancı N, Editör, İmaj Yayıncılık, Ankara, ss.77-86, 1997

Status of Biological Diversity in Various Aquatic Ecosystems in Turkey and Suggestion for Their Maintanance

Biological Diversity Action Plan: Report to World Bank Wetlands, River, Marine, Lake, Island and Cave Ecosystem, Kazancı N, Editör, İmaj Yayıncılık, Ankara, ss.62-120, 1995