Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Water resources and women

International Women Studies Congress, Ankara, Turkey, 8 - 09 March 2021, pp.1-10 Sustainable Development

Influences of nanoparticles on aquatic organisms current situation of nanoparticles effects in aquatic ecosystems

ISEM 2020, The 5th International Symposium on the Environment and Morals, İstanbul, Turkey, 24 - 25 September 2020, pp.382-391 Sustainable Development

Mikroplastik kirliliği ve etkileri

1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 21 December 2019, pp.1-11 Sustainable Development

İklim değişiminin tatlısu ekosistemine etkileri

1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 21 December 2019, pp.1-11 Sustainable Development

Effects of Co magnetic nanoparticles on Daphnia magna

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), Ankara, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.1 Sustainable Development

The short term effects of microplastic PVA on Daphnia magna population

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), Ankara, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.1 Sustainable Development

Ecological Quality of Tohma Stream, Turkey

International Symposium On Academic Studies, Berlin, Germany, 28 June - 01 July 2018, pp.155 Sustainable Development

Phytoplankton Community Structure and Water Quality of Two Dam Lakes, Turkey

International Symposium On Academic Studies, Berlin, Germany, 28 June - 01 July 2018, pp.152 Sustainable Development

Relationships between Nanoparticle TiO2 and Daphnia magna Population Dynamics

ICOEST, Belgrade, Serbia, 28 September - 02 October 2016, pp.43-49 Sustainable Development

Short-term effect of nanoparticles ZnO and TiO2 on Daphnia magna

ICOEST, Belgrade, Serbia, 28 September - 02 October 2016, pp.36-42 Sustainable Development

Karakaya Baraj Gölün’de yaşayan Cyprinion macrastomus ve C. Kais’in büyüme ve üreme özellikleri

21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012, pp.1155 Sustainable Development

Tohma Çayı ağız bölgesinin (Malatya) su kalitesi ve Karakaya Baraj Gölü’ne olan etkisi

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.446-451 Sustainable Development

Non-native fish species in 30 shallow lakes located from north to south of Turkey

New Approaches for assessing the Impacts of Non-native Freshwater in the Mediterranean Region, International Workshop, Muğla, Turkey, 26 - 29 October 2010, pp.29 Sustainable Development

Sultansuyu Baraj Gölü fitoplankton kompozisyonunun değerlendirilmesi.

Ekoloji ve Çevre Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 5 - 10 May 2010, pp.34 Sustainable Development

Türkiye su kaynakları ve Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi’nde bentik omurgasız grubunun önemi

Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 29 September - 01 October 2009, pp.36 Sustainable Development

Çat Baraj Gölü (Malatya-Adıyaman) Su kalitesinin incelenmesi

Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 29 September - 01 October 2009, pp.64 Sustainable Development

İki Cladocera türünde (Scapholeberis mucronata ve Simocephalus ventulus) tuzluluğun etkisi

Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 29 September - 01 October 2009, pp.17 Sustainable Development

Karakaya Baraj Gölü (Malatya) zooplankton faunasının vertikal dağılımı

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.413 Sustainable Development

Sultansuyu ve Sürgü Baraj Gölleri’nin (Malatya) su kalitesi üzerine değerlendirmeler.

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.422 Sustainable Development

Karakaya Baraj Gölü zooplankton kompozisyonunun su kalitesi ile ilişkisi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 27 June 2008, pp.530 Sustainable Development

Karakaya Baraj Gölü fitoplankton kompozisyonu ve su kalitesinin değerlendirilmesi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 27 June 2008, pp.312 Sustainable Development

Seasonal succession and distribution of Rotifera in Karakaya Dam Lake in eastern Turkey

12th World Lake Conference, Jaipur, India, 28 October - 02 November 2007, pp.2154-2156 Sustainable Development

Bioindicator benthic macroinvertebrate for assessing water quality: a case study on Karakaya Dam Lake

12th World Lake Conference, Jaipur, India, 28 October - 02 November 2007, pp.2148-2153 Sustainable Development

Karakaya Baraj Gölü zooplankton faunasının mevsimsel dağılımı

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.235 Sustainable Development

Karakaya Baraj Gölü’nün (Malatya) su kalitesi ve bentik omurgasız kompozisyonu ile değerlendirilmesi

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.214 Sustainable Development

Karakaya Baraj Gölü (Malatya) su kalitesinin değerlendirilmesi üzerine ön çalışma

II. Ulusal Limnoloji Kongresi, Sinop, Turkey, 6 - 08 September 2006, pp.1 Sustainable Development

Phytoplankton composition and abundance as indicators of environmental quality in Beysehir Lake, Turkey

29th Congress of the International-Association-of-Theoretical-and-Applied-Limnology, Lahti, Finland, 8 - 14 August 2004, vol.29, pp.989-992 Sustainable Development identifier

Phytoplankton composition and abundance as indicators of environmental quality in Beyşehir Lake, Turkey

XXIX. The International Congress of Limnology, Lahti, Finland, 8 - 14 August 2004, pp.185 Sustainable Development

Su kalitesi değerlendirmesinde bentik omurgasız kompozisyonu, Beyşehir Gölü örneği

I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 16 - 19 May 2004, pp.48 Sustainable Development

Beyşehir Gölü bentik omurgasız faunasının mevsimsel dağılımı ve su kalitesi ile ilişkisi

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 07 September 2002, pp.78 Sustainable Development

Limnology and protection of some thermal springs of Köyceğiz-Dalyan nature reserve area in south-western Turkey

XXIX Congress on International Association of Hydrogeologists, Bratislava, Slovakia, 6 - 10 September 1999, pp.695-700 Sustainable Development

Water quality and management of the Beysehir Lake (Turkey) as a drinking water reservoir

3rd International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Praha, Czech Republic, 11 - 15 August 1997, pp.126 Sustainable Development

Köyceğiz-Dalyan Estuarin Ekosisteminde Tuzluluk Tabakalaşması

I. Ulusal Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Konferansı, Ankara, Turkey, 24 - 27 June 1997, pp.331-338 Sustainable Development

Köyceğiz-Dalyan estuarin ekosisteminde Abra ovata (Mollusca: Bivalvia) üzerine bir çalışma

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 7 - 10 July 1995, pp.593-597 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Population Dynamics and Community Structure in Freshwater Ecosystems

in: Advances in Environmental Research, Justin A. Daniels, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.1-38, 2022 Sustainable Development

The Importance and Effectiveness of Aquatic Biomonitoring

in: New Paradigms in Environmental Biomonitoring Using Plants, Supriya Tiwari,Shashi Agrawal, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Oxford, pp.45-72, 2022 Sustainable Development

Current Status of Freshwater Ecosystems

in: Limnology - Some New Aspects of Inland Water Ecology, Gökçe D., Editor, Intech, London, pp.1-11, 2019 Sustainable Development

Wetland Importance and Management

in: Wetlands Management: Assessing Risk and Sustainable Solutions, Gokce D., Editor, Intech, London, pp.3-10, 2019 Sustainable Development

Algae as an Indicator of Water Quality

in: Algae - Organisms for Imminent Biotechnology, Thajuddin N,Dhanasekaran D, Editor, Intech, Rijeka, pp.81-101, 2016 Sustainable Development

Beyşehir Gölü

in: Beyşehir Gölü, limnolojisi, Çevre Kalitesi, Biyolojik Çeşitliliği ve koruması, Kazancı N, Editor, İmaj Yayıncılık, Ankara, pp.35-100, 2003 Sustainable Development

Sucul Ekosistemlerde Bulunan Bitkiler

in: Köyceğiz Beyşehir Eğirdir Akşehir Eber Çorak Kovada Yarışlı Bafa Salda Karataş Çavuşcu Gölleri Küçük ve Büyük Menderes Deltası Güllük Sazlığı Karamuk Bataklığı nın Limnolojisi Çevre Kalitesi Ve Biyolojik Çeşitliliği, Kazancı,N.,Girgin,S.,Dügel,M.,Oğuzkurt,D.,Mutlu,B.,Dere,Ş,Barlas,Özçelik, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, pp.171-256, 1999 Sustainable Development

Köyceğiz Gölü'ne Dökülen Akarsular

in: Akarsularda Biyotik İndeks Kullanılarak Biyolojik Çeşitlilik İncelenmesi. İmaj Yayıncılık, Kazancı N, Editor, İmaj Yayıncılık, Ankara, pp.77-86, 1997 Sustainable Development

Status of Biological Diversity in Various Aquatic Ecosystems in Turkey and Suggestion for Their Maintanance

in: Biological Diversity Action Plan: Report to World Bank Wetlands, River, Marine, Lake, Island and Cave Ecosystem, Kazancı N, Editor, İmaj Yayıncılık, Ankara, pp.62-120, 1995 Sustainable Development

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

90

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

52

H-Index (Scopus)

6

Project

15

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals