Education Information

Education Information

 • 2016 - 2017 Post Doctorate

  Middle Tennessee State University, Advanced Engineering Technology, United States Of America

 • 2003 - 2007 Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, Elektrik-Elektronik Mühndisliği, Turkey

 • 1999 - 2003 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, Elektrik-Elektronik Mühndisliği, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Technıcal Educatıon, Department Of Electronıc Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Yapay sinir ağı tabanlı akıllı yöntemlerle karmaşık sistemlerin modellenmesi

  Firat University, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

 • 2003 Postgraduate

  İkinci dereceden sigma-delta modülatörünün pratik olarak gerçekleştirilmesi ve incelenmesi

  Firat University, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English