Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lightning surge analysis of Faraday cage using alternative transient program-electromagnetic transients program

IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION, cilt.10, sa.4, ss.1016-1022, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Power regulated DC/DC driver design by hierarchical control

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, sa.3, ss.1325-1339, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A smart building power management concept: Smart socket applications with DC distribution

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, cilt.64, ss.679-688, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transmission lines fault location using transient signal spectrum

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, cilt.53, ss.714-718, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Renewable energy integration for smart sites

ENERGY AND BUILDINGS, cilt.64, ss.456-462, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kapalı Çevrim PID Kontrolör Tasarımında Birim Basamak Cevabı Çoklu Ölçüt Performans Haritalaması

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, cilt.18, sa.3, ss.157-165, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Damping inter-area oscillations in power systems using a CDM-based PID controller

Journal of Electrical Engineering, cilt.14, sa.1, ss.355-362, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Monte Carlo simulation-based planning method for overload safe electrical power systems

Journal of Electrical Engineering, cilt.14, sa.1, ss.328-335, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Dağıtık Kontrol ile Akıllı Şebekelerde Geniş-Alan Yönetimi ve Geleceğe Dönük Projeksiyonlar

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.457-470, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Implementation of Demand Side Load Managementby Domestic Load Shedding Algorithm for Conventional Electricity Meters

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP’xx19), 21 - 22 Eylül 2019

Contributions of Fault Detection of Solar Panels on Sustainable Regional Development

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019), 26 - 28 Eylül 2019

Possible Contributions of Smart Grids to Regional Development of Countries

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018 identifier

Multi-Source Energy Mixing for Renewable Energy Microgrids by Particle Swarm Optimization

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017 identifier identifier

The Performance Analysis of Data Mining Approach for Energy Cost Reduction in Smart Grids

ENTECH '16 IV. International Energy Technologies Conference, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2016, ss.82-93

Cost Efficient Multi Source Energy Mixing for Renewable Energy Microgrids by Random Search Optimization

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, Malatya, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2016, ss.1-5

Opportunities for Energy Efficiency in Smart Cities

4th International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2016, ss.65-69 identifier identifier

Power Converters Modeling in Matlab/Simulink for Microgrid Simulations

4th International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2016, ss.99-103 identifier identifier

Multi-source Energy Mixing by Time Rate Multiple PWM for Microgrids

4th International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2016, ss.18-22 identifier identifier

Frequency Deviation Indicators for Estimation of Energy Balance State in Smart AC Grids

4th International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2016, ss.112-116 identifier identifier

Recent Energy Trends in Energy Policies: Clean and Renewable Energies

ENTECH’15 III. Energy Technologies Conference, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2015, ss.8-17

Bir Su Türbini Güç Sisteminin Yük Frekans Kontrolü

Türk Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, Denizli, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.1-4

Communication Opportunities in Smart Grids

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1885-1888 identifier identifier

Towards Energy Webs: Hierarchical Tree Topology for Future Smart Grids

3rd International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2015 identifier identifier

A Note On Demand Side Load Management by Maximum Power Limited Load Shedding Algorithm For Smart Grids

3rd International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2015 identifier identifier

Design of Fractional-Order PI Controllers for Disturbance Rejection Using RDR Measure

International Conference on Fractional Differentiation and its Applications (ICFDA), Catania, İtalya, 23 - 25 Haziran 2014 identifier identifier

A photovoltaic system model for Matlab/Simulink simulations

2013 4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG 2013, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2013, ss.1643-1647 identifier

Darbe Generatörünün Maksimum Enerjisi Hakkında Varyasyonel Problem

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.1272-1276

Görüntü İşleme ile PID Kararlılık Bölgesi Kontrolör Performansı Haritalaması

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.874-878

Akıllı Şebekelerde Kontrol ve Haberleşme Günümüzden Geleceğe Fırsatlar

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.8-13

Eğitim Amaçlı SCADA Kontrollü Elektrik Dağıtım Otomasyonu

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.50-55

Hiyerarşik Kontrol ile Güç Regülasyonlu DC/DC Sürücü Tasarımı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.2-7

Elektromanyetik Filtrelerin Tasarımı ve Çalışma Karakteristiklerinin Hesaplanması

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO'12, Bursa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, cilt.1, ss.1-4

ATP Simulation of A Faraday Cage for The Analysis of Lightning Surges

European EMTP-ATP Conference, EEUG'12, Zwickau, Almanya, 17 - 18 Eylül 2012, ss.30-39

Güç Sistemlerinde Güç Bölgeleri Arasında Meydana Gelen Salınımların Kontrolü

Fırat Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, FEEB'11, Elazığ, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2011, ss.212-216