Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lightning surge analysis of Faraday cage using alternative transient program-electromagnetic transients program

IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION, cilt.10, ss.1016-1022, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Power regulated DC/DC driver design by hierarchical control

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, ss.1325-1339, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A smart building power management concept: Smart socket applications with DC distribution

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, cilt.64, ss.679-688, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transmission lines fault location using transient signal spectrum

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, cilt.53, ss.714-718, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Renewable energy integration for smart sites

ENERGY AND BUILDINGS, cilt.64, ss.456-462, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kapalı Çevrim PID Kontrolör Tasarımında Birim Basamak Cevabı Çoklu Ölçüt Performans Haritalaması

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, cilt.18, ss.157-165, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Damping inter-area oscillations in power systems using a CDM-based PID controller

Journal of Electrical Engineering, cilt.14, ss.355-362, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Monte Carlo simulation-based planning method for overload safe electrical power systems

Journal of Electrical Engineering, cilt.14, ss.328-335, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Dağıtık Kontrol ile Akıllı Şebekelerde Geniş-Alan Yönetimi ve Geleceğe Dönük Projeksiyonlar

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.457-470, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Implementation of Demand Side Load Managementby Domestic Load Shedding Algorithm for Conventional Electricity Meters

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP’xx19), 21 - 22 Eylül 2019

Contributions of Fault Detection of Solar Panels on Sustainable Regional Development

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019), 26 - 28 Eylül 2019

Possible Contributions of Smart Grids to Regional Development of Countries

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018 identifier

Multi-Source Energy Mixing for Renewable Energy Microgrids by Particle Swarm Optimization

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017 identifier identifier

The Performance Analysis of Data Mining Approach for Energy Cost Reduction in Smart Grids

ENTECH '16 IV. International Energy Technologies Conference, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2016, ss.82-93

Cost Efficient Multi Source Energy Mixing for Renewable Energy Microgrids by Random Search Optimization

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, Malatya, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2016, ss.1-5

Opportunities for Energy Efficiency in Smart Cities

4th International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2016, ss.65-69 identifier identifier

Power Converters Modeling in Matlab/Simulink for Microgrid Simulations

4th International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2016, ss.99-103 identifier identifier

Multi-source Energy Mixing by Time Rate Multiple PWM for Microgrids

4th International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2016, ss.18-22 identifier identifier

Frequency Deviation Indicators for Estimation of Energy Balance State in Smart AC Grids

4th International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2016, ss.112-116 identifier identifier

Recent Energy Trends in Energy Policies: Clean and Renewable Energies

ENTECH’15 III. Energy Technologies Conference, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2015, ss.8-17

Bir Su Türbini Güç Sisteminin Yük Frekans Kontrolü

Türk Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, Denizli, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.1-4

Communication Opportunities in Smart Grids

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1885-1888 identifier identifier

Towards Energy Webs: Hierarchical Tree Topology for Future Smart Grids

3rd International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2015 identifier identifier

A Note On Demand Side Load Management by Maximum Power Limited Load Shedding Algorithm For Smart Grids

3rd International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2015 identifier identifier

Design of Fractional-Order PI Controllers for Disturbance Rejection Using RDR Measure

International Conference on Fractional Differentiation and its Applications (ICFDA), Catania, İtalya, 23 - 25 Haziran 2014 identifier identifier

A photovoltaic system model for Matlab/Simulink simulations

2013 4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG 2013, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2013, ss.1643-1647 identifier

Darbe Generatörünün Maksimum Enerjisi Hakkında Varyasyonel Problem

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.1272-1276

Görüntü İşleme ile PID Kararlılık Bölgesi Kontrolör Performansı Haritalaması

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.874-878

Akıllı Şebekelerde Kontrol ve Haberleşme Günümüzden Geleceğe Fırsatlar

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.8-13

Eğitim Amaçlı SCADA Kontrollü Elektrik Dağıtım Otomasyonu

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.50-55

Hiyerarşik Kontrol ile Güç Regülasyonlu DC/DC Sürücü Tasarımı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.2-7

Elektromanyetik Filtrelerin Tasarımı ve Çalışma Karakteristiklerinin Hesaplanması

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO'12, Bursa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, cilt.1, ss.1-4

ATP Simulation of A Faraday Cage for The Analysis of Lightning Surges

European EMTP-ATP Conference, EEUG'12, Zwickau, Almanya, 17 - 18 Eylül 2012, ss.30-39

Güç Sistemlerinde Güç Bölgeleri Arasında Meydana Gelen Salınımların Kontrolü

Fırat Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, FEEB'11, Elazığ, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2011, ss.212-216