Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Grafit İçeren Doğal Kil İle Boya Adsorpsiyonu.

UKMK 10 Koç Üniversitesi, İstanbul, Turkey

Yeni bir yöntemle trona cevherinden soda üretimi

X. Ulusal Kimya Sempozyumu, Bursa, Turkey, pp.803

Adsorption ofNaproxenSodıumByActivatedCarbonDerivedFromApricotSeedsShells”,

The Sixth Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences, Greece

Kil Ve Zeolit İle Malatya Organize Sanayi Bölgesinde Kullanılan Tekstil Boyalarının

AdsorpsiyonuVIII.Ulusal Kimya Mühendisliği Sempozyumu,, Malatya, Turkey

LİNYİT VE ANTEP FISTIĞI KABUĞUNUN PİROLİZ ÜRÜN VERİMLERİ ÜZERİNE KARIŞIM ORANI VE SICAKLIĞIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 21 - 23 September 2019, pp.374-383

Grafit içeren doğal kil ile boya adsorpsiyonu

X. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 05 September 2012, pp.1-3

Atık polimer temelli aktif karbon ile kafein adsorpsiyonu

XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Turkey, 1 - 05 September 2007, pp.1-3

Atık kayısıdan H3BO3 ile aktif karbon eldesi ve karakterizasyonu

VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 6 - 07 September 2006, pp.3-5

Gürün Bitümlü Şeylinden kimyasal aktivasyonla zeolit eldesi ve karakterizasyonu

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 September 2006, pp.261

Metrics

Publication

75

Citation (WoS)

1404

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

1212

H-Index (Scopus)

13

Project

5

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals