Araştırma Alanları

  • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği

  • Kontrol ve Sistem Mühendisliği

  • Benzetim, Modelleme ve Tanıma

  • Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri

  • Genel Sistem Kuramı

  • Gürbüz Kontrol

  • Kararlılık

  • Uyarlanır Sistemler

  • Mühendislik ve Teknoloji