Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sınıf Öğretmenliğinde Müzik Eğitimi Sürecinin Durumu ve Değerlendirilmesi

e-Journal of New World Sciences Academy, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Yeteneklilerin Eğitimi ve Müzikte İki Üstün Yetenek: ”İdil BİRET ve Suna KAN”

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kanser Hsatalıklarında Müziğin Kullanımı

2. ULUSAL KAN VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ KONGRESİ, Türkiye, 16 - 19 Şubat 2019

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ

1. KAŞGARLI MAHMUD YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

MÜZİĞİN HASTALIKLARDA KULLANIM ALANLARI

ULUSLARARASI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP KONGRESİ, 19 Kasım - 22 Nisan 2018

MALATYA TÜRKÜLERİNDE SÖZ VARLIĞI

IX. ULUSLARARASI TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 2 - 04 Kasım 2017

”FAHRİ KAYAHAN” HAYATI, SANATÇI KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2017

KANSERDE UĞRAŞ TERAPİSİ:MÜZİKLE TERAPİ

KÖK HÜCRE NAKLİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017

Değerler Eğitiminde Müzik Eğitiminin Yeri ve Önemi.

Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müziksel Becerilerinin İncelenmesi

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011

İlköğretim Müzik Öğretmen Kılavuzlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi.

X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 25 Nisan 2012 - 27 Nisan 2011

Malatya’xxda Sanat Eğitiminin Değerlendirilmesi

Ulusal Malatya Sempozyumları, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2010