Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YENİ UYGUR TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞINDA KÖKEN BİLGİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

USVES (Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 22 - 23 February 2020

MALATYA İLİ AĞZINDA PEKİŞTİRME

XI. Uluslarası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16 - 18 October 2019

Türkmen Halk Masallarında Pekı̇ştı̇rme Unsurları

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 25 - 27 June 2019

Şehriyar’ın “El Kimin” Şiirinin Türk Milli KültürüAçısından Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Pekiştirme Ve Kuralları

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 25 - 27 October 2018

Mehter Marşlarında Söz Varlığı

V. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, 25 - 27 October 2018

Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsim Çekim Eklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

I. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 May 2018

Kuanşi İm Pusar’da Fiilimsiler

IX.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.104

Anadolu Ağızlarında Ünsüz Türemesi

IX. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.286

Anadolu Ağızlarında Çekim Edatları Ve Çekim Edatı Olarak Kullanılan İsimler

VII.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16 - 18 October 2014, vol.2, pp.7-40

Books & Book Chapters

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, ERDEM İLHAN, DOĞAN BAHAR, ALTUNKAYA HATİCE, Editor, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Ankara, pp.177-198, 2019

Anadolu Ağızlarında Edatlar

Yılmaz Matbaacılık ve Yayıncılık, Malatya, 2016

Metrics

Publication

20
UN Sustainable Development Goals